TS. Nguyễn Thị Tình

TS. Nguyễn Thị Tình sinh ngày 11/6/1979. Là chuyên gia đào tạo, tư vấn về pháp lý cho các tổ chức doanh nghiệp. Bà đã tham gia giảng dạy cho các tổ chức doanh nghiệp như: Công ty TNHH Dịch vụ, Tư vấn và Đào tạo Tri chức công nghệ Know-how Tech, phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Đại học Thương mại, Đại học Luật Hà Nội,…

TS. Nguyễn Thị Tình hiện đang là giảng viên kiêm nhiệm Khoa Kinh tế – Luật; Chuyên gia pháp lý – phụ trách pháp chế của trường Đại học Thương mại.

Quá trình công tác

 • Từ tháng 06/2016 đến Nay: Giảng viên kiêm nhiệm Khoa Kinh tế – Luật; Chuyên gia pháp lý – phụ trách pháp chế, Trường Đại học Thương mại.
 • Từ tháng 06/2013 đến tháng 06/2016: Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế -Luật, Trường Đại học Thương mại.
 • Từ tháng 07/2011 đến tháng 06/2013: Phó Chủ nhiệm Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Thương mại.
 • Từ tháng 06/2009 đến tháng 07/2011: Phó trưởng Bộ môn Luật Căn bản, Trường Đại học Thương mại.
 • Từ tháng 01/2003 đến năm 2009: Giảng viên bộ môn Luật Thương mại, Trường Đại học Thương mại.

Học vấn

 • Từ tháng 11/2010 dến tháng 05/2015: Tiến sỹ Luật học, Đại học Luật Hà Nội.
 • Từ tháng 10/2006 đến tháng 09/2009: Thạc sỹ Luật học, Đại học Tổng hợp Lund, Thụy Điển và Đại học Luật Hà Nội.
 • Từ tháng 09/1997 đến tháng 02/2002: Cử nhân pháp luật Kinh tế và quốc tế, Đại học Luật Hà Nội.

Năng lực

Từ năm 2014- nay, TS. Nguyễn Thị Tình đã tham gia giảng dạy các khóa học cho các tổ chức doanh nghiệp với các chuyên đề:

 • Quản trị rủi ro pháp lý trong doanh nghiệp khởi nghiệp – Do TT Nghiên cứu và triển khai Luật Kinh tế, ĐH Thương mại tổ chức
 • Quản lý hợp đồng – Công ty TNHH Dịch vụ, Tư vấn và Đào tạo Tri chức công nghệ Know-how Tech.
 • Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng – TT Nghiên cứu và triển khai Luật Kinh tế, ĐH Thương mại & Trung tâm tư vấn pháp luật, Đại học Luật Hà Nội
 • Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Trung tâm tư vấn pháp luật, Đại học Luật Hà Nội.
 • Áp dụng pháp luật hiệu quả trong doanh nghiệp, Trung tâm tư vấn pháp luật, Đại học Luật Hà Nội
 • Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại và giải quyết tranh chấp phát sinh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
 • Kỹ năng giải quyết các vấn đề thủ tục pháp lý khi nhượng quyền thương hiệu, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
 • Pháp luật về DN và hợp đồng Trung tâm Kế toán – Kiểm toán, Đại học Thương mại
 • Các vấn đề về pháp lý cần thiết cho doanh nghiệp khởi nghiệp – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)