Chuyên gia Phan Anh Lưu

Chuyên gia Phan Anh Lưu
Chuyên gia Phan Anh Lưu – Nguyên giám đốc mạng lưới bán hàng của TOTALGAZ. Ông là giảng viên cao cấp, chuyên gia đào tạo, huấn luyện & phát triển con người. Từng trực tiếp xây dựng chiến lược đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo và quản lý đội ngũ giảng viên của các tập đoàn lớn Korea Life, Dai-ichi Life và Prudential Vietnam.

Chuyên gia Phan Anh Lưu là một trong những giảng viên đầu tiên được tổ chức Business Edge do Ngân hàng thế giới tài trợ đào tạo để trở thành giảng viên dạy kỹ năng chuyên nghiệp.

Ông là diễn giả động viên tinh thần cho đội ngũ nhân viên bán hàng, đại lý kinh doanh. Từng trực tiếp xây dựng chiến lược đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo và quản lý đội ngũ giảng viên của các tập đoàn lớn Korea Life, Dai-ichi Life và Prudential Vietnam.

Nội Dung Chính

Năng lực

Từ năm 2007 – nay:

  • Giảng viên văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng mềm cho lãnh đạo tại Học viện Doanh Nhân Vân Nguyên Edubiz.
  • Đã tham gia tư vấn xây dựng chương trình và thực hiện đào tạo cho các tổ chức BUSINESS EDGE, dự án MPDF (hỗ trợ các Doanh nghiệp vùng Mekong), dự án GTZ của Đức; Dự án BRP/Cida của Canada, UNICOM, Đại học Hoa Sen, Đại học THAMES, Ngân Hàng Quân Đội, Ngân Hàng Hàng Hải, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Tổng công ty Tài chính Dầu khí Việt Nam, SeaBank, Mailinh Express và các tổ chức Đào tạo khác như THỨC NHẬN MỚI, SALT, NLP, G&H, BTC, Brainworks, Smart Learn, Corporate Link
  • Đã xây dựng chương trình đào tạo và thực hiện giảng dạy Văn hoá doanh nghiệp cho 1200 cán bộ Tổng công ty dầu khí PVFC, 800 cán bộ của Mailinh Express và 200 cán bộ của KOMATSU Việt Nam; 1500 cán bộ của Traphaco
  • Đã trực tiếp giảng dạy chương trình làm việc nhóm và động viên tinh thần, tạo động lực làm việc cho PVFC, Mailinh, KOMATSU, MB, Cty Phân phối tiên tiến AD
  • Đã xây dựng và trực tiếp giảng dạy chương trình Văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng mềm áp dụng trong công việc và cuộc sống cho toàn bộ nhân viên Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP)
  • Đã tham gia giảng dạy các khoá Lãnh đạo vượt trội, Lãnh đạo tình huống, Quản lý theo mục tiêu, Quản lý theo Quy trình, Giải quyết vấn đề ra quyết định, kỹ năng bán hàng … cho cán bộ quản lý cấp vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Quân Đội, Ngân hàng BIDV, Ngân hàng VCB, Mobiphone, VNPT, VTN…
  • Đã tham gia giảng dạy kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng động viên, và kỹ năng giải quyết vấn đề cho hơn 700 giám đốc trung tâm huyện Viettel
  • Đã giảng dạy khóa kỹ năng đào tạo giảng viên cho VCB, Vietinbank, Panasonic, Pvcombank, Techcombank, Tpbank, MBS, VNdirect, VCBS, Honda, Hyunhdai