Ts Trần Quốc Việt

Chuyên gia , Tiến sĩ Trần Quốc Việt – Nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kinh Đô, Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Kinh Đô Miền Bắc. Là tiến sĩ quản trị kinh doanh, có hơn 22 năm kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành công ty trong nước và nước ngoài ở những vị trí then chốt.

Với cương vị là thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc kinh doanh của Mondelez Kinh đô Việt Nam, Tổng giám đốc Kinh đô Miền Bắc. Ông đã dẫn dắt công ty có những bước phát triển đột phá trong suốt 14 năm.

Tiến sĩ Trần Quốc Việt, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Ecopark
Tiến sĩ Trần Quốc Việt, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Ecopark

Là người có phong cách lãnh đạo truyền cảm hứng, phương pháp quản trị chuyên nghiệp và hiệu quả. Đặc biệt Tiến sĩ Việt có nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong việc chuyển đổi công ty gia đình trở thành công ty chuyên nghiệp thích ứng với môi trường kinh doanh mới.

Hiện nay, ông là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Ecopark (TV HĐQT), đồng thời thực hiện các vai trò Phó chủ tịch hội Marketing Việt Nam, Viện trưởng Viện nghiên cứu và ứng dụng quản trị doanh nghiệp; Chuyên gia nghiên cứu và tư vấn chiến lược, quản trị kinh doanh; Giảng dạy các lớp CEO chuyên nghiệp, các khóa Quản trị chiến lược, Leadership tại Học viện doanh nhân Vân Nguyên Edubiz. Đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn và hệ thống hóa kiến thức để chia sẻ với cộng đồng là thế mạnh và đam mê của ông.

Trình độ học vấn

 • Năm 1995 : Cử nhân Quản trị kinh doanh, ĐH kinh tế & Quản trị KD Đà Nẵng
 • Năm 2008: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, ĐH Kinh tế Quốc Dân
 • Năm 2013: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, ĐH Kinh tế Quốc Dân

Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước

 • Tháng 09/2008: Tác giả của bài báo “Ảnh hưởng của lạm phát đối với các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh hàng tiêu dùng: Nguyên nhân và giải pháp” , đăng trên tạp chí Kinh tế phát triển, số 135 , trang 32
 • Tháng 12/2008 : Tác giả của bài báo “Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và dự báo chiến lược áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam, đăng trên tạp chí Công nghiệp, số tháng 12/2008, trang 10
 • Tháng 04/2012: Tác giả của bài báo “Balanced Scorecard – Công cụ quản trị chiến lược hiệu quả. Kinh nghiệm áp dụng tại công ty Kinh đô Miền Bắc”, đăng trên tạp chí Công nghiệp, số 58 (4-2012), trang 24
 • Tháng 06/2012: Đồng tác giả bài báo “Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận mô hình thể điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam”, đăng trên tạp chí Kinh tế – Phát triển, số 180 (II), trang 54

Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế

 • Ngày 19-20/07/2010 : Tác giả báo cáo khoa học: Đổi mới chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh
 • Tháng 10/2011: Tác giả báo cáo khoa học: Chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh qua thực tế người sử dụng
 • Tháng 08/2012: Tác giả báo cáo khoa học: Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận mô hình thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam
 • Tháng 11/2012: Tác giả báo cáo khoa học: Thẻ điểm cân bằng – Nghiên cứu về sự chấp nhận ứng dụng trong quản trị chiến lược tại các các doanh nghiệp Việt Nam
 • Tháng 08/2012: Tác giả báo cáo khoa học: Reseach on factors influencing the adoption level of balanced scorecard in strategic manangement of enterprise in Viet Nam, Hội thảo quốc tế (Proceeding on “Business administration in a global society”)