Khoá học sắp khai giảng

Chất lượng đội ngũ nhân lực là một trong những yếu tố quyết định hàng đầu giúp các doanh nghiệp đứng vững và phát triển mạnh mẽ. Chính vì vậy, các chương trình đào tạo doanh nghiệp là vô cùng quan trọng . Các khoá đào tạo doanh nghiệp dưới đây do Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa – Sở KHĐT Hà Nội phối hợp với Học viện doanh nhân Vân Nguyên Edubiz tổ chức, được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu cũng như mong muốn phát triển tiềm năng cho doanh nghiệp.

Đội ngũ giảng viên

Các giảng viên tại Học viện doanh nhân Vân Nguyên Edubiz là các giảng viên đại học, tiến sĩ, CEO dày dặn kinh nghiệm thực chiến trong việc tư vấn doanh nghiệp và được chọn lọc thông qua việc học viên đánh giá xuất sắc trong nhiều chương trình đào tạo. Dưới đây là một số giảng viên tiêu biểu.

Toàn bộ giảng viênexit_to_app

Tin tức & Sự kiện

Xem thêm tin khácexit_to_app