Điểm Piotroski: Công cụ đánh giá hiệu quả tài chính doanh nghiệp

Điểm Piotroski (Piotroski Score) là một hệ thống điểm số được phát triển bởi Joseph Piotroski, giáo sư kinh tế tại Đại học Stanford. Hệ thống này gồm 9 chỉ số tài chính, được chia thành 3 nhóm. Mỗi chỉ số đạt được sẽ được ghi điểm và tổng số điểm có thể đạt được […]

Dòng tiền thuần trên doanh thu: Khái niệm và ứng dụng trong đầu tư

Dòng tiền thuần trên doanh thu (Free Cash Flow-To-Sales – FCF/Sales) là một trong những chỉ số định lượng quan trọng trong phân tích tài chính doanh nghiệp. Chỉ số này được sử dụng để đo lường khả năng tạo ra dòng tiền thuần từ doanh thu bán hàng hoặc dịch vụ, bằng cách so […]

Hiệu suất tài chính doanh nghiệp: Các chỉ số đo lường và cách tối ưu

Hiệu suất tài chính (Financial performance) là một khái niệm quan trọng trong kinh doanh và được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các hoạt động tài chính trong doanh nghiệp. Bằng cách đo lường và phân tích các chỉ số, doanh nghiệp có thể đánh giá được sức khỏe tài chính của […]

Công cụ nợ là gì?

Công cụ nợ (debt instrument) là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính. Đây là những công cụ tài chính mà người đầu tư có thể sử dụng để mua hoặc bán các khoản nợ của các công ty, chính phủ, hoặc các tổ chức tài chính khác. Các loại công cụ […]

Pitchbook: Công cụ phân tích thị trường tài chính

Pitchbook được thành lập vào năm 2007 và là một trong những công cụ nghiên cứu thị trường tài chính hàng đầu trên thế giới. Công cụ này cung cấp thông tin về các công ty, giao dịch và thị trường tài chính từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả các báo cáo tài […]

So sánh Lý thuyết đánh đổi tĩnh và Lý thuyết đánh đổi động

Lý thuyết đánh đổi tĩnh và lý thuyết đánh đổi động là hai lý thuyết quan trọng trong lĩnh vực tài chính. Mặc dù cả hai lý thuyết này đều tập trung vào việc đánh giá và quản lý rủi ro tài chính, nhưng chúng có một số điểm khác biệt cơ bản. Định nghĩa […]

Lý thuyết đánh đổi tĩnh: Khái niệm, ý nghĩa và ứng dụng

Lý thuyết đánh đổi tĩnh (static trade-off theory) nói về việc doanh nghiệp đánh đổi giữa rủi ro tài chính và lợi ích tài chính nhằm tìm ra sự cân bằng trong việc sử dụng nguồn vốn nợ và vốn chủ sở hữu. Lý thuyết này thường được áp dụng trong việc quản lý nguồn […]

Lý thuyết đánh đổi động: Khái niệm, nguyên lý và ứng dụng

Lý thuyết đánh đổi động (Dynamic trade-off theory) là một lý thuyết quan trọng trong quản lý và kinh doanh, nó giúp cho các nhà quản lý có thể đưa ra quyết định hợp lý và hiệu quả trong việc đánh đổi giữa các yếu tố khác nhau. Theo lý thuyết này, sự đánh đổi […]