Giới thiệu học viện doanh nhân Vân Nguyên Edubiz

Học viện Doanh nhân Vân Nguyên Edubiz là một trong những đơn vị đào tạo kỹ năng mềm cho doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Với đội ngũ chuyên gia là những nhà quản trị giàu kinh nghiệm, có nhiều năm làm việc thực tế tại các tập đoàn quốc tế. Chúng tôi tự tin có thể đưa ra các giải pháp tối ưu nhất cho các lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp trong quá trình điều hành, phát triển các chiến lược kinh doanh, chiến lược nhân sự, chiến lược thương hiệu… Đào tạo ra những cán bộ, nhân viên có tầm nhìn, có phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, phát huy tối đa năng lực bản thân để phát triển tổ chức, thăng tiến trong sự nghiệp.

Mục tiêu

Mục tiêu mà Vân Nguyên hướng tới trong mọi chương trình đào tạo không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà là thúc đẩy, truyền ngọn lửa hứng khởi cho học viên. Mọi học viên đều được ứng dụng cụ thể vào công việc ngay sau khóa học với hệ thống chiến lược, kế hoạch hành động giúp phát huy tốt các kỹ năng đã học.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Vân Nguyên là đưa ra các giải pháp tối ưu nhất cho các lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp trong quá trình điều hành, phát triển các chiến lược kinh doanh, chiến lược nhân sự, chiến lược thương hiệu… Giúp doanh nghiệp đào tạo ra những cán bộ, nhân viên có tầm nhìn, có phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, phát huy tối đa năng lực bản thân để phát triển tổ chức, thăng tiến trong sự nghiệp.

Tầm nhìn

Thật mừng vì rất nhiều chủ doanh nghiệp đều hiểu rõ ý nghĩa của câu nói: “Tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp chính là con người”. Khi mà ở đâu người ta cũng nói về “tính chuyên nghiệp” và “dẫn đầu thị trường”. Chúng tôi tin rằng : chiến lược đào tạo hoàn chỉnh sẽ là một trong những yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp đạt được “giấc mơ” đó.

Và những gì chúng ta hướng tới, không gì khác hơn chính là: Tạo ra sự thay đổi & vận động không ngừng để phát triển.