Mô hình 3M: Công cụ đánh giá và xây dựng chiến lược kinh doanh

Trong lĩnh vực kinh doanh, để đạt được thành công và duy trì lợi thế cạnh tranh, các công ty cần phải có một chiến lược kinh doanh rõ ràng và hiệu quả. Mô hình 3M của David J. Timmon là một công cụ phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh, giúp các […]

Phát triển ý tưởng mới bằng mô hình SCAMPER

Trong quá trình làm việc và sáng tạo, chúng ta thường gặp phải những thách thức và khó khăn. Đôi khi, chúng ta cần tìm kiếm cách để phát triển ý tưởng mới, tạo ra sự đột phá và làm việc một cách sáng tạo. Mô hình SCAMPER là một công cụ hữu ích giúp […]

Thực hiện chiến lược như thế nào?

Sau khi lựa chọn và quyết định chiến lược, doanh nghiệp chuyển từ giai đoạn xây dựng chiến lược sang giai đoạn thực hiện chiến lược, biến các ý đồ chiến lược trở thành hiện thực. Đây được xem là giai đoạn khó khăn nhất trong quá trình quản trị chiến lược, đòi hỏi tính […]

Các chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp

Chiến lược ở cấp đơn vị cơ sở được gắn với một sản phẩm cụ thể, và các lĩnh vực hoạt động xác định. Chiến lược ở cấp đơn vị cơ sở có nhiều loại khác nhau và thường gắn với chiến lược cạnh tranh trong từng lĩnh vực hoạt động cụ thể, và thường […]

Các chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp

Đối với những doanh nghiệp mà mục tiêu cần đạt được là tăng trưởng và phát triển, chiến lược tăng trưởng nhằm vào việc thực hiện các mục tiêu: tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và thị phần của doanh nghiệp. Để tăng trưởng, doanh nghiệp có thể thực hiện bằng nhiều phương án chiến […]

QSPM – Ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng

QSPM là ma trận giúp các chiến lược gia quyết định khách quan chiến lược nào trong số các chiến lược có khả năng thay thế là chiến lược hấp dẫn nhất và xứng đáng để doanh nghiệp theo đuổi nhằm thực hiện thành công các mục tiêu của mình. Tiến trình phát triển ma […]

CPM – Ma trận hình ảnh cạnh tranh

Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM) là gì? Ma trận hình ảnh cạnh tranh (Competitive Profile Matrix) là một công cụ giúp đưa ra những đánh giá nhằm so sánh doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành. Sự so sánh dựa trên các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng […]