[Khởi sự doanh nghiệp] Bài 4: Nghiên cứu thị trường

Việc đánh giá không đúng mức độ quan trọng hoặc không chú tâm đúng mực đến công tác nghiên cứu thị trường trước khi tung một sản phẩm mới khiến nhiều doanh nghiệp phải trả giá đắt khi vấp phải những trở ngại khó có thể vượt qua trong quá trình triển khai thâm nhập thị trường.

[Khởi sự doanh nghiệp] Bài 3: Lập kế hoạch kinh doanh

Đối với khởi sự doanh nghiệp, kế hoạch kinh doanh là một văn bản vô cùng quan trọng. Nó nêu rõ hoạt động kinh doanh, xác định sứ mệnh, mục đích, mục tiêu, chiến lược, chiến thuật kinh doanh của doanh nghiệp và được sử dụng như một bản lý lịch về doanh nghiệp. Một kế […]

[Khởi sự doanh nghiệp] Bài 2: Hình thành ý tưởng kinh doanh

Để khởi nghiệp, bạn không chỉ dựa vào mỗi kỹ năng, bạn cần có ý tưởng kinh doanh. Có được ý tưởng kinh doanh hay, doanh nghiệp bạn có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, thu hút lượng lớn khách hàng mới mà không cần phải quan tâm đến vấn đề cạnh tranh. Theo […]