80 hay 20 – bạn thuộc nhóm nào ?

Quy luật 80/20 hay quy luật Pareto (quy luật thiểu số quan trọng và phân bố nhân tố) chỉ ra rằng trên thế giới:

 1. 20% người giàu, 80% người nghèo.
 2. 20% người tự thay đổi bản thân, 80% người đi thay đổi người khác.
 3. 20% người dùng não để tạo ra tiền, 80% người sử dụng sức lực tay chân để kiếm tiền.
 4. 20% người suy nghĩ tích cực, 80% người suy nghĩ tiêu cực.
 5. 20% người mua thời gian, 80% người bán thời gian của họ.
 6. 20% người tập trung lập nghiệp, 80% người tập trung làm công ăn lương.
 7. 20% người coi trọng kinh nghiệm, 80% người coi trọng năng lực học hỏi
 8. 20% người sẽ kiên trì, 80% người sẵn sàng bỏ cuộc
 9. 20% người thích đấu tranh, 80% người thích nổi giận
 10. 20% người thích đầu tư, 80% người chỉ thích shopping.
 11. 20% người có mục tiêu rõ ràng, 80% người chỉ là ảo tưởng
 12. 20% người tìm câu trả lời trong câu hỏi, 80% người gặp vấn đề trong câu trả lời
 13. 20% người nhìn đường dài, 80% người chỉ quan tâm hiện tại
 14. 20% người nắm bắt lấy cơ hội, 80% người đánh mất đi cơ hội
 15. 20% người làm việc theo kinh nghiệm thành công, 80% người làm những gì họ muốn
 16. 20% người luôn lập kế hoạch cho tương lai, 80% người sáng dậy mới nghĩ hôm nay phải làm gì
 17. 20% người sẵn sàng lặp lại một công việc đơn giản nhiều lần, 80% người không muốn làm những việc đơn giản
 18. 20% người, việc ngày mai hôm nay làm; 80% người, việc hôm nay để ngày mai làm
 19. 20% người dù thế nào cũng phải làm bằng được, 80% người không có khả năng đó
 20. 20% người nhớ những gì đã ghi chép, 80% người dễ dàng quên đi
 21. 20% người bị ảnh hưởng bởi những người thành công và 80% bị ảnh hưởng bởi người thua cuộc
 22. 20% người trạng thái rất tốt, 80% người trạng thái không ổn định
 23. 20% người biết sắp xếp dữ liệu, 80% người không biết sắp xếp dữ liệu
 24. 20% người tự tin mình sẽ thành công, 80% người chịu ảnh hưởng bởi thất bại trước đây.

Còn bạn, bạn thuộc 80 hay 20 ?  Yêu cầu gửi lịch học