Chỉ số EGX 30 là gì?

Chỉ số EGX 30 là chỉ số chứng khoán chính của sàn giao dịch chứng khoán Cairo. Chỉ số này đo lường hiệu quả của 30 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Ai Cập.

Chỉ số EGX 30 được thành lập vào ngày 15 tháng 2 năm 1998 bởi Sở giao dịch chứng khoán Cairo (Cairo and Alexandria Stock Exchange). Chỉ số này ban đầu được tính toán bằng phương pháp cổ điển, sau đó được chuyển sang phương pháp tính toán theo thời gian thực từ ngày 2 tháng 8 năm 2010.

Các công ty muốn niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Ai Cập phải đáp ứng một số điều kiện nhất định, bao gồm:

  1. Công ty phải được đăng ký tại Ai Cập và có sàn đóng tại Ai Cập.
  2. Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn về tài chính, quản lý và thông tin công bố của Sở giao dịch chứng khoán Cairo.

Chỉ số EGX 30 được tính bằng cách lấy tổng giá trị thị trường của 30 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Ai Cập và chia cho một hệ số điều chỉnh. Hệ số điều chỉnh này được thiết lập để đảm bảo rằng chỉ số sẽ có giá trị tương đối và có thể so sánh được trong thời gian dài.

Chỉ số EGX 30 được sử dụng như một thước đo quan trọng của thị trường chứng khoán Ai Cập và thường được so sánh với các chỉ số chứng khoán quốc tế khác, như S&P 500 hay Nikkei 225. Chỉ số này cũng được sử dụng như một công cụ để đầu tư và đánh giá hiệu suất của các quỹ đầu tư.    Yêu cầu gửi lịch học