Chỉ số IPC là gì?

Chỉ số IPC (Indice de Precios y Cotizaciones) là chỉ số chứng khoán chính của thị trường chứng khoán Mexico, nó đo lường sự biến động của giá cả và giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán của đất nước này.

Chỉ số IPC được thành lập vào năm 1978, bởi sàn giao dịch chứng khoán Mexico (Bolsa Mexicana de Valores). Ban đầu, chỉ số này bao gồm 16 công ty, sau đó được mở rộng thành 35 công ty niêm yết lớn nhất trên sàn giao dịch chứng khoán Mexico.

Các công ty muốn niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mexico phải đáp ứng một số điều kiện nhất định, bao gồm:

  1. Công ty phải có một lịch sử tài chính ổn định và tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý chứng khoán Mexico (CNBV).
  2. Công ty phải có số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tối thiểu và đáp ứng các tiêu chuẩn tài chính khác.

Chỉ số IPC được tính toán bằng cách cộng tổng giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Mexico và chia cho một hệ số điều chỉnh. Hệ số điều chỉnh này được thiết lập để đảm bảo rằng chỉ số sẽ có giá trị tương đối và có thể so sánh được trong thời gian dài.

Chỉ số IPC được sử dụng như một thước đo quan trọng của thị trường chứng khoán Mexico và thường được so sánh với các chỉ số chứng khoán quốc tế khác, như S&P 500 hay Nikkei 225. Chỉ số này cũng được sử dụng như một công cụ để đầu tư và đánh giá hiệu suất của các quỹ đầu tư.    Yêu cầu gửi lịch học