Chỉ số KOSPI là gì?

Chỉ số KOSPI (Korea Composite Stock Price Index) là chỉ số chứng khoán chính của thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Chỉ số này đo lường sự biến động của giá cả và giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc.

Chỉ số KOSPI được thành lập vào ngày 3 tháng 1 năm 1983 bởi Trung tâm giao dịch chứng khoán Seoul (Seoul Stock Exchange) và Ban Quản lý chứng khoán Hàn Quốc (Korea Stock Exchange). Chỉ số ban đầu bao gồm 100 công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Seoul, sau đó được mở rộng lên đến 200 công ty trong năm 1992.

Các công ty muốn niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc phải đáp ứng một số điều kiện nhất định, bao gồm:

  1. Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn tài chính nhất định.
  2. Công ty phải đáp ứng các quy định về quản lý và thông tin công bố của cơ quan quản lý chứng khoán Hàn Quốc.

Chỉ số KOSPI được tính bằng cách lấy tổng giá trị thị trường của tất cả các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc và chia cho một hệ số điều chỉnh. Hệ số điều chỉnh này được thiết lập để đảm bảo rằng chỉ số sẽ có giá trị tương đối và có thể so sánh được trong thời gian dài.

Chỉ số KOSPI được sử dụng như một thước đo quan trọng của thị trường chứng khoán Hàn Quốc và thường được so sánh với các chỉ số chứng khoán quốc tế khác, như S&P 500 hay Nikkei 225. Chỉ số này cũng được sử dụng như một công cụ để đầu tư và đánh giá hiệu suất của các quỹ đầu tư.    Yêu cầu gửi lịch học