Chỉ số Shanghai Composite là gì?

Chỉ số Shanghai Composite (hay còn gọi là chỉ số SSEC) là một trong những chỉ số chứng khoán quan trọng nhất của Trung Quốc. Chỉ số này được tính toán dựa trên giá cả của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (SSE), trung bình hóa giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán này.

Chỉ số Shanghai Composite được đưa vào hoạt động từ ngày 19/07/1991, bắt đầu từ mức 100 điểm. Trong thập kỷ 2000, chỉ số này tăng trưởng mạnh và đạt đỉnh vào năm 2007, trước khi suy giảm mạnh trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm 2008. SSEC hồi phục trở lại vào năm 2015 và tiếp tục tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây. Hiện tại, chỉ số này có giá trị xấp xỉ 3.600 điểm.

Shanghai Composite là chỉ số thị trường chứng khoán lớn thứ nhì của Trung Quốc, sau chỉ số CSI 300. Nó được coi là chỉ số quan trọng đối với các nhà đầu tư quốc tế, được sử dụng như một chỉ báo cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Trung Quốc và có thể ảnh hưởng đến các thị trường chứng khoán khác trên toàn thế giới.

SSEC cũng có thể là một chỉ báo về sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc.

Mặc dù vậy, như với bất kỳ chỉ số chứng khoán nào khác, nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng chỉ số này không phải là toàn diện và không đại diện cho tất cả các ngành công nghiệp. Nó chỉ đại diện cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, bao gồm các công ty quốc doanh và tư nhân. Các công ty quốc doanh chiếm phần lớn trong cơ cấu, do đó, sự thay đổi của chỉ số này thường được ảnh hưởng bởi chính sách của chính phủ Trung Quốc.

Các nhà đầu tư cần phân tích các yếu tố khác nhau và xem xét nhiều chỉ số khác nhau trước khi đưa ra quyết định đầu tư của mình.    Yêu cầu gửi lịch học