Chỉ số S&P/ASX 200 là gì?

S&P/ASX 200 là chỉ số chứng khoán của thị trường chứng khoán Úc, nó đo lường hiệu suất của 200 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất tại đất nước này.

Trước khi S&P/ASX 200 ra đời, S&P/ASX 100 là chỉ số chứng khoán quan trọng nhất của thị trường chứng khoán Úc. Chỉ số này được thành lập vào năm 1983, bao gồm 100 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất đất nước Kangaroo. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của thị trường chứng khoán, số lượng công ty đủ điều kiện tham gia chỉ số S&P/ASX 100 không còn đủ để phản ánh đầy đủ tình hình của thị trường.

Các công ty được chọn trong danh sách S&P/ASX 200 dựa trên một số tiêu chí như:

  • Vốn hóa thị trường từ 100 triệu AUD trở lên
  • Có khối lượng giao dịch hàng ngày đủ lớn để đảm bảo tính thanh khoản
  • Các công ty đại diện cho các ngành công nghiệp khác nhau, như tài chính, tài nguyên, y tế, dịch vụ công nghiệp, v.v.
  • Có khả năng tài chính và tiềm năng tăng trưởng đủ lớn để đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư.

Chỉ số S&P/ASX 200 được tính bằng cách lấy tổng giá trị vốn hóa thị trường của 200 công ty thành viên và chia tổng giá trị này cho một hệ số điều chỉnh. Chỉ số này sử dụng phương pháp trọng số vốn hóa thị trường, có nghĩa là các công ty có vốn hóa lớn hơn sẽ có trọng số cao hơn trong chỉ số.

Chỉ số S&P/ASX 200 là một thước đo quan trọng để đánh giá hiệu suất của thị trường chứng khoán Úc. Việc theo dõi chỉ số này có thể giúp nhà đầu tư đánh giá tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán tại đất nước này. Chỉ số S&P/ASX 200 cũng được sử dụng làm cơ sở cho các sản phẩm đầu tư phức tạp hơn như quỹ ETF và đồng thời cũng là một chỉ số quan trọng để so sánh với các chỉ số chứng khoán khác trên thế giới.    Yêu cầu gửi lịch học