Chỉ số TASI là gì?

Chỉ số TASI (viết tắt của Tadawul All-Share Index) là chỉ số chứng khoán chính của Tadawul, sàn giao dịch chứng khoán chính tại Saudi Arabia. TASI đo lường hiệu quả của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch Tadawul.

Sàn giao dịch chứng khoán Tadawul được thành lập vào năm 2007, sau khi chính phủ Saudi Arabia ra sắc lệnh cho phép các công ty tư nhân có thể niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên của đất nước này. TASI được ra đời cùng với sàn giao dịch Tadawul, vào ngày 26 tháng 2 năm 2007 với giá khởi điểm là 10000 điểm.

Các công ty muốn niêm yết trên sàn giao dịch Tadawul phải đáp ứng một số điều kiện nhất định, bao gồm:

  1. Công ty phải được đăng ký tại Saudi Arabia và có trụ sở tại quốc gia này.
  2. Công ty phải có vốn điều lệ tối thiểu là 100 triệu SAR và phải đáp ứng các yêu cầu về tài chính, quản lý và thông tin công bố của Tadawul.

Chỉ số TASI được tính bằng cách lấy tổng giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch Tadawul và chia cho một hệ số điều chỉnh. Hệ số điều chỉnh này được thiết lập để đảm bảo rằng chỉ số sẽ có giá trị tương đối và có thể so sánh được trong thời gian dài.

Chỉ số TASI là một thước đo quan trọng của thị trường chứng khoán Saudi Arabia và được sử dụng như một công cụ để đầu tư và đánh giá hiệu suất của các quỹ đầu tư. Chỉ số này cũng được so sánh với các chỉ số chứng khoán quốc tế khác, như S&P 500 hay Nikkei 225.    Yêu cầu gửi lịch học