CPM – Ma trận hình ảnh cạnh tranh

Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM) là gì?

Ma trận hình ảnh cạnh tranh (Competitive Profile Matrix) là một công cụ giúp đưa ra những đánh giá nhằm so sánh doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành. Sự so sánh dựa trên các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Qua đó, nhà Quản trị nhìn nhận được những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh, xác định lợi thế cạnh tranh cho tổ chức và những điểm yếu cần được khắc phục. 

Các thành phần của ma trận hình ảnh cạnh tranh

Ma trận hình ảnh cạnh tranh gồm 4 thành phần chính: Các yếu tố thành công quan trọng; Trọng số; Xếp hạng; Điểm số và tổng điểm.

Các yếu tố thành công quan trọng (CSF)

Các yếu tố thành công quan trọng (Critical Success Factors) là những yếu tố quyết định đến sự thành công trong ngành mà doanh nghiệp đang kinh doanh. Nó giúp nhà quản trị phân tích một cách cụ thể chính xác tính cạnh tranh của doanh nghiệp và ngành hàng đang kinh doanh so với đối thủ.

Tùy thuộc vào từng ngành hàng khác nhau, các tác động của nhân tố môi trường bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp mà các yếu tố sẽ có sự sai khác cơ bản giữa các ngành hàng hay các doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn có những đặc điểm chung được xem xét ở hầu hết các ngành hàng, bao gồm:

 • Thị phần
 • Chất lượng sản phẩm
 • Lực lượng lao động có tay nghề cao
 • Định hướng chiến lược rõ ràng
 • Chuỗi cung ứng
 • Dịch vụ khách hàng
 • Năng lực sản xuất
 • Khách hàng trung thành
 • Tính năng sản phẩm
 • Giao hàng
 • Uy tín thương hiệu
 • Sự hiện diện trực tuyến
 • Sự hài lòng của khách hàng
 • Cơ cấu chi phí thấp
 • Quản lý mạng xã hội
 • Tình hình tài chính
 • Sự đa dạng về sản phẩm
 • Kinh nghiệm và kỹ năng trong thương mại điện tử
 • Dự trữ tiền mặt
 • Trình độ quản lý và kinh nghiệm
 • Tỷ suất lợi nhuận
 • Mức độ tích hợp sản phẩm
 • Khả năng đổi mới sản phẩm và dịch vụ
 • Các chương trình khuyến mãi thành công
 • Khả năng giữ chân nhân viên
 • Khả năng quảng cáo
 • Thu nhập trên mỗi nhân viên
 • Chi tiêu cho R&D

Tầm quan trọng (Rating)

Tầm quan trọng của mỗi yếu tố tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của yếu tố đến khả năng cạnh tranh của công ty trong ngành. 

Trọng số (Weight)

Trọng số của mỗi yếu tố tùy thuộc vào khả năng của công ty với yếu tố, trong đó 4 là tốt, 3 là trên trung bình, 2 là trung bình, 1 là yếu

Điểm số và tổng điểm ( Score & Total Score)

Điểm số (Score) được tính bằng cách nhân tầm quan trọng và trọng số của mỗi yếu tố. Tổng số điểm (Total Score) của ma trận là tổng số điểm của tất cả các yếu tố.

05 bước xây dựng một ma trận hình ảnh cạnh tranh

Bước 1: Lập một danh sách khoảng 10 yếu tố chính có ảnh hưởng quan trọng đến khả năng cạnh tranh của công ty trong ngành

Bước 2: Phân loại tầm quan trọng từ 0,0 ( Không quan trọng) đến 1,0 ( Rất quan trọng) cho từng yếu tố. Tổng điểm số tầm quan trọng của tất cả các yếu tố phải bằng 1,0.

Bước 3: Xác định trọng số từ 1 đến 4 cho từng yếu tố

Bước 4: Nhân tầm quan trọng của từng yếu tố với trọng số của nó để xác định điểm số của các yếu tố.

Bước 5: Cộng số điểm của tất cả các yếu tố để xác định tổng số điểm của ma trận

Ma trận hình ảnh cạnh tranh của Vinamilk
Ma trận hình ảnh cạnh tranh của Vinamilk

So sánh tổng số điểm của công ty với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu trong ngành để đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty. Ma trận hình ảnh cạnh tranh được xây dựng tương tự như xây dựng ma trận IE.  Yêu cầu gửi lịch học