Dự báo nhu cầu nhân sự cho Doanh nghiệp

Dự báo nhu cầu nhân sự là việc xác định số lượng, cơ cấu nhân lực, yêu cầu các trình độ, kỹ năng cần thiết để đảm bảo đội ngũ nhân sự có thể đáp ứng được yêu cầu công việc cho từng thời kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Những vấn đề cần xác định khi dự báo nhu cầu cầu nhân sự

Để dự báo nhu cầu cầu nhân sự trong tương lai đòi hỏi doanh nghiệp xác định một số vấn đề sau:

 • Nhu cầu về các loại nhân sự cụ thể tại từng thời điểm trong tương lai để thực hiện các vai trò và chức năng khác nhau của doanh nghiệp.
 • Yêu cầu về trình độ về trình độ, kỹ năng, các tiêu chuẩn lao động được sử dụng trong tương lai.
 • Trình độ trang thiết bị kỹ thuật và sự thay đổi về công nghệ
 • Sự thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp trong tương lai, và sự thay đổi về năng suất lao động dự kiến.
 • Dự báo về sự phát triển về năng lực của các nhân sự trong tương lai.
 • Tỉ lệ nghỉ việc, thuyên chuyển công tác, nghỉ hưu trong thời gian tới.
 • Khả năng tài chính của doanh nghiệp để có thể thu hút lao động lành nghề từ bên ngoài.

Các phương pháp dự báo nhu cầu nhân sự

Dự báo nhu cầu nhân sự được chia làm 2 loại: ngắn hạn và dài hạn.

Dự đoán nhu cầu ngắn hạn

Để dự báo nhu cầu nhân sự ngắn hạn, người ta thường sử dụng một số cơ sở để xác định như:

 • Dựa vào việc phân tích nhiệm vụ/ khối lượng công việc cần phải thực hiện
 • Sử dụng hệ số quy đổi hoặc tiêu chuẩn định biện để xác định số giờ lao động cần thiết.
 • Quy đổi giờ lao động ra số nhân lực cho mỗi ngành nghề.

Phương pháp tính theo năng suất lao động

Phương pháp tính theo năng suất lao động được tính theo công thức:

D= Q/W

Trong đó :

 • D: nhu cầu lao động năm kế hoạch
 • Q: Tổng sản lượng năm kế hoạch
 • W: năng suất lao động bình quân trong năm kế hoạch

Phương pháp tính theo tiêu chuẩn định biên

Tiêu chuẩn định biên của 1 đơn vị được xác định bằng khối lượng công việc (hoặc nhiệm vụ) mà đơn vị đó đảm nhiệm / khối lượng công việc (hoặc nhiệm vụ) mà một người phải làm.

Muốn xác định được định mức công việc (nhiệm vụ) một người phải đảm nhiệm, thì đơn vị đó cần phải có một bản mô tả công việc rõ ràng, bản định mức lao động cần thực hiện.

Dự báo nhu cầu dài hạn

Dự đoán nhu cầu dài hạn là nhiệm vụ của các chuyên gia quản lý nhân lực. Kế hoạch hóa nhân lực dài hạn có thời gian là trên 01 năm, thường từ 01 – 05 năm. Để dự đoán nhu cầu dài hạn người ta thường phải căn cứ vào các mục tiêu và kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai, dự đoán những thay đổi về khoa học – kỹ thuật công nghệ, dựa vào sự phân tích sự tác động của môi trương kinh doanh….để dự đoán cầu nhân lực ở các bộ phận chính hoặc dự đoán nhu cầu nhân lực cho từng loại công việc, ngành nghề, từng loại sản phẩm. Các phương pháp dự đoán nhu cầu dài hạn:

Các phương pháp định lượng

Phân tích xu hướng: phương pháp dự đoán nhu cầu nhân lực trong doanh nghiệp dựa trên cơ sở số liệu thống kê, với giả định rằng nhu cầu nhân lực chịu ảnh hưởng các nhân tố phụ thuộc vào thời gian. xã hội,…

Ví dụ: về bán hàng: Dự đoán nhu cầu nhân lực cần tuyển nhân viên bán hàng của một tập đoàn X.

Nhu cầu nhân lực về nhân viên bán hàng sẽ được xem xét dựa trên các số liệu quá khứ về số lượng sản phẩm hàng hoá được tiêu thụ trên thị trường, dự đoán nhu cầu tiêu thụ của các năm tiếp theo từ đó chúng ta có thể dự doán nhu cầu nhân sự về nhân viên bán hàng cho các năm tiếp theo.

Phương pháp ước lượng trung bình: với phương pháp này nhu cầu nhân lực trong kỳ kế hoạch được xác định bằng cầu nhân lực bình quân hàng năm của doanh nghiệp trong thời kỳ trước đó.

Phương pháp hồi quy tuyến tính: Sử dụng hàm toán học phản ánh mối liên hệ giữa nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp với các nhân tố khác (biến số) như: sản lượng sẽ sản xuất trong kỳ kế hoạch, năng suất lao động dự kiến, mức thu nhập của dân chúng dự kiến trong kỳ kế hoạch,….

Hàm số: y = f(X1 , X2, X3,…..)

Các biến số được thu thập dựa trên các kết quả thống kê trong một giai đoạn quá khứ.

Phương pháp định tính

Phương pháp chuyên gia: dựa vào ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản trị có uy tín và kinh nghiệm trong từng lĩnh vực để đưa ra những dự đoán về cầu nhân lực trong tương lai.

Kỹ thuật Delphi: kỹ thuật này là chọn mẫu điển hình để điều tra, sau đó thảo luận và đưa ra kết luận của nhóm điều tra. Phương pháp này hạn chế được tính chủ quan của con người.

Bài tiếp : Đánh giá khả năng hiện có của doanh nghiệp để thu hút và giữ chân nhân sự như thế nào?  Yêu cầu gửi lịch học