Hướng dẫn tham gia phòng học Zoom

Các bước tham gia phòng học trên phiên bản máy tính và điện thoại giống nhau. Tất nhiên, giao diện trên máy tính sẽ dễ thấy chức năng và dễ thao tác hơn so với điện thoại. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Nếu bạn không đăng nhập tài khoản Zoom. Chọn Join a Meeting

Bước 2: Nhập Meeting ID và để đầy đủ họ và tên của bạn để chủ phòng có thể nhận ra bạn là ai. Sau đó nhấn Join để vào phòng.

Bước 3: Nhập password đã được chủ phòng cung cấp

Bước 4: Chọn Join with Computer Audio (bật âm thanh, cho phép người khác nghe thấy bạn)

Bước 5: Sau khi vào phòng học, bạn sẽ thấy các tính năng:

  • Join Audio: Bật/Tắt âm thanh trên Zoom.
  • Stop Video: Tắt webcam và thay bằng ảnh logo hoặc đổi nền video học trên Zoom.
  • Participant: Xem những người tham gia phòng học.
  • Share content: Chia sẻ màn hình.

Để thoát phòng học, bạn chọn mục Leave ở góc phía dưới bên phải