Mô hình 7Ps trong marketing

Mô hình 7Ps thực chất là mở rộng từ mô hình 4Ps bằng cách bổ sung thêm ba yếu tố mới. Các yếu tố bổ sung này giúp các nhà tiếp thị đáp ứng tốt hơn các yêu cầu thị trường hiện đại và tăng cường quan hệ với khách hàng. Các yếu tố bổ sung bao gồm:

1. People (Nhân viên)

Yếu tố này nhấn mạnh vai trò của con người (từ nhân viên bán hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng tới nhân viên hỗ trợ kỹ thuật) trong quá trình tiếp thị. Tạo dựng một đội ngũ nhân viên có trách nhiệm và chuyên nghiệp là một yếu tố quan trọng để tạo lòng tin gia tăng doanh số bán hàng.

2. Process (Quy trình)

Yếu tố này bao gồm quy trình sản xuất, quy trình giao hàng và quy trình hỗ trợ sau bán hàng. Bằng cách tối ưu hóa quy trình, bạn có thể cung cấp sản phẩm và dịch vụ một cách hiệu quả và nhanh chóng.

3. Physical Evidence (Bằng chứng vật lý)

Bằng chứng vật lý là những yếu tố vật chất mà khách hàng có thể nhìn thấy và trải nghiệm trực tiếp như không gian bán hàng, thiết kế sản phẩm, bao bì và hình ảnh thương hiệu. Tạo dựng một bằng chứng vật lý đáng tin cậy và hấp dẫn giúp tạo niềm tin và ấn tượng tốt đối với khách hàng.

Thông qua mô hình 7Ps, bạn có thể thúc đẩy sự phát triển và thành công của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt.



    Yêu cầu gửi lịch học