Enter your keyword

post

Phát triển ý tưởng mới bằng mô hình SCAMPER

Phát triển ý tưởng mới bằng mô hình SCAMPER

Trong quá trình làm việc và sáng tạo, chúng ta thường gặp phải những thách thức và khó khăn. Đôi khi, chúng ta cần tìm kiếm cách để phát triển ý tưởng mới, tạo ra sự đột phá và làm việc một cách sáng tạo. Mô hình SCAMPER là một công cụ hữu ích giúp chúng ta khám phá và phát triển những ý tưởng mới và độc đáo. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mô hình SCAMPER và cách áp dụng nó vào quá trình sáng tạo.

Mô hình SCAMPER là gì?

Mô hình SCAMPER là một kỹ thuật sáng tạo được đề xuất bởi Alex Faickney Osborn, người sáng lập tập đoàn BBDO và cũng là một nhà quảng cáo hàng đầu. SCAMPER là viết tắt của các từ: Substitute (Thay thế), Combine (Kết hợp), Adapt (Thích ứng), Modify (Sửa đổi), Put to another use (Sử dụng cho mục đích khác), Eliminate (Loại bỏ) và Reverse (Đảo ngược).

Mô hình SCAMPER cung cấp một khung tư duy sáng tạo và khám phá ý tưởng mới. Bằng cách đặt câu hỏi và gợi ý cho từng yếu tố trong SCAMPER, chúng ta có thể khám phá và phát triển ý tưởng theo nhiều hướng khác nhau. Mô hình này giúp chúng ta tập trung vào việc thay đổi, cải tiến và sáng tạo những ý tưởng có sẵn để tạo ra giá trị mới.

Các bước áp dụng mô hình SCAMPER trong thực tế

Bước 1: Xác định vấn đề hoặc ý tưởng cần phát triển

Đầu tiên, hãy xác định vấn đề cụ thể hoặc ý tưởng mà bạn muốn phát triển. Điều này giúp định rõ mục tiêu và tập trung vào việc áp dụng mô hình SCAMPER.

Bước 2: Đặt câu hỏi SCAMPER

Áp dụng mỗi chữ cái của SCAMPER, đặt câu hỏi liên quan để khám phá ý tưởng mới và phát triển giải pháp sáng tạo.

1. Thay thế (Substitute)

Bạn cần tìm kiếm những phần, yếu tố hoặc vật liệu có thể thay đổi trong ý tưởng hiện tại để cải thiện hoặc tạo ra sự đột phá. Các câu hỏi ví dụ:

 • Có thể thay thế thành phần nào trong ý tưởng này để làm nó trở nên tốt hơn?
 • Có vật liệu hoặc công nghệ mới nào có thể được sử dụng thay thế?
 • Có thể thay thế yếu tố nào để cải thiện ý tưởng hoặc sản phẩm?

2. Kết hợp (Combine)

Kết hợp đòi hỏi chúng ta kết nối hai hoặc nhiều yếu tố hoặc ý tưởng lại với nhau để tạo ra một ý tưởng mới hoặc phương pháp tiếp cận. Các câu hỏi ví dụ:

 • Có thể kết hợp ý tưởng này với cái gì để tạo ra một ý tưởng mới?
 • Có cách nào để kết hợp các tính năng hay ưu điểm của hai sản phẩm khác nhau?

3. Thích ứng (Adapt)

Bạn có thể thay đổi hoặc điều chỉnh ý tưởng hoặc sản phẩm hiện có để phù hợp với một ngữ cảnh hoặc mục tiêu khác. Các câu hỏi ví dụ:

 • Có thể điều chỉnh ý tưởng này như thế nào để phù hợp với mục tiêu khác?
 • Có cách nào để thích ứng ý tưởng này cho thị trường mới?

4. Sửa đổi (Modify)

Bạn cũng có thể sửa đổi các yếu tố hoặc thuộc tính của ý tưởng, sản phẩm hoặc quá trình để cải thiện hoặc thay đổi chúng. Các câu hỏi ví dụ:

 • Có cách nào để sửa đổi các thuộc tính của ý tưởng này để tạo ra sự khác biệt?
 • Có cách nào để cải thiện tính năng này để nó trở nên hấp dẫn hơn?
 • Có thể sửa đổi vấn đề này như thế nào để cải thiện hiệu suất?

5. Sử dụng cho mục đích khác (Put to another use)

Yếu tố này yêu cầu chúng ta nghĩ đến cách sử dụng lại ý tưởng, sản phẩm hoặc quá trình hiện có cho một mục đích hoặc thị trường mới. Các câu hỏi ví dụ:

 • Có cách nào để sử dụng lại ý tưởng này cho một lĩnh vực khác?
 • Có thị trường hoặc đối tượng người dùng khác mà ý tưởng này có thể phục vụ?

6. Loại bỏ (Eliminate)

Loại bỏ đòi hỏi chúng ta xem xét các yếu tố, phần tử hoặc quy trình không cần thiết để đơn giản hóa hoặc tối ưu hóa ý tưởng hoặc sản phẩm. Bạn có thể đặt câu hỏi:

 • Có gì trong ý tưởng này không cần thiết và có thể loại bỏ?
 • Có thể giảm bớt hoặc loại bỏ các bước không cần thiết trong quá trình này không?

7. Đảo ngược (Reverse)

Yếu tố này đề cập đến việc đảo ngược hoặc đối lập các yếu tố, quy trình hoặc thuộc tính để tạo ra một cách tiếp cận mới. Các câu hỏi ví dụ cho yếu tố này:

 • Có cách nào để đảo ngược hay đối lập các yếu tố này để tạo ra một kết quả khác biệt?
 • Có cách nào để áp dụng phương pháp này theo chiều ngược lại?
 • Đảo ngược quy trình này có thể tạo ra một cách tiếp cận mới không?

Bước 3: Tổ chức ý tưởng và triển khai

Sau khi đã đặt câu hỏi và khám phá ý tưởng mới, hãy tổ chức và phân loại ý tưởng theo tính khả thi, ưu tiên và tiềm năng. Sau đó, triển khai ý tưởng được chọn và kiểm tra hiệu quả trong thực tế.

Kết luận

Mô hình SCAMPER là một công cụ hữu ích giúp khám phá và phát triển ý tưởng mới. Bằng cách đặt câu hỏi và áp dụng từng chữ cái của SCAMPER, chúng ta có thể tư duy sáng tạo, tạo ra sự đột phá và phát triển những ý tưởng độc đáo. Hãy thử áp dụng mô hình SCAMPER vào quá trình làm việc và tìm kiếm sự sáng tạo trong công việc của bạn.

Trả lời

Your email address will not be published.

Nhắn Zalo
Gọi ngay