Thân nến là gì?

Trên biểu đồ giá của một cổ phiếu, phần thân của cây nến (real body) mô tả khoảng giá mở và đóng của cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Nó thường được sử dụng để xác định xu hướng giá và điểm mua bán tiềm năng trên thị trường.

Thân nến bao gồm chiều cao và chiều rộng. Chiều cao của nến thể hiện khoảng chênh lệch giá giữa giá mở và đóng trong một khoảng thời gian. Chiều rộng thể hiện độ lớn của sự biến động giá trong khoảng thời gian đó.

Thân nến thường được sử dụng để xác định xu hướng giá. Phần thân lớn và dài thể hiện sự biến động giá mạnh, thường được liên kết với sự bán ra hoặc mua vào mạnh mẽ. Ngược lại, thân nhỏ và ngắn thể hiện sự biến động giá yếu hơn, thường được liên kết với sự bán ra hoặc mua vào yếu.

Tùy thuộc vào mục đích giao dịch của người dùng sẽ có cách sử dụng thân nến khác nhau. Nếu mục đích của bạn là xác định xu hướng giá, bạn có thể tìm kiếm các mô hình nến như nến Doji, nến Marubozu, hoặc các mô hình nến nổi tiếng khác để đánh giá xu hướng. Nếu mục đích của bạn là tìm kiếm điểm mua bán tiềm năng, bạn có thể tìm kiếm các nến lớn và dài để xác định điểm mua vào hoặc các nến nhỏ và ngắn để xác định điểm bán ra.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng thân nến chỉ là một trong nhiều yếu tố được sử dụng để đánh giá xu hướng giá và điểm mua bán tiềm năng trên thị trường. Bạn nên sử dụng nhiều yếu tố khác nhau để xác định xu hướng và điểm mua bán trên thị trường chứng khoán.    Yêu cầu gửi lịch học