Bóng nến là gì? Các xác định và sử dụng bóng nến

Bóng nến (còn gọi là mũi nến hay shadow) là phần thân của cây nến bị kéo dài ra hai đầu, đại diện cho biên độ giá tăng hoặc giảm của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể.

Bóng nến bao gồm hai phần: bóng trên (upper shadow) và bóng dưới (lower shadow). Bóng trên là khoảng giá cao nhất của tài sản trong một đơn vị thời gian cụ thể, trong khi bóng dưới là khoảng giá thấp nhất trong cùng một đơn vị thời gian. Đôi khi, nến có thể không có bóng trên hoặc không có bóng dưới, chỉ có thân nến, được gọi là bóng nến đơn (doji).

Bóng nến giúp các nhà đầu tư đánh giá tình trạng thị trường và quyết định chiến lược giao dịch. Bóng dài thể hiện biến động giá mạnh trong một khoảng thời gian cụ thể, trong khi bóng ngắn chỉ ra biến động giá hẹp hơn. Nếu bóng trên dài hơn bóng dưới, có thể cho thấy xu hướng giảm đang diễn ra. Nếu bóng dưới dài hơn bóng trên, có thể cho thấy xu hướng tăng đang diễn ra. Nếu cả hai bóng trên và dưới đều dài, cho thấy biến động giá mạnh trong một khoảng thời gian cụ thể.

Cách sử dụng bóng nến trong phân tích kỹ thuật

  1. Xác định mức độ hỗ trợ và kháng cự: Khi xem xét bóng nến, bạn có thể nhìn thấy rõ mức giá cao nhất và thấp nhất của một phiên giao dịch cụ thể. Bằng cách sử dụng bóng nến để xác định mức giá này, bạn có thể xác định mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên biểu đồ. Nếu bóng đạt đến một mức giá hỗ trợ, nó có thể là dấu hiệu của một điểm mua vào tiềm năng. Ngược lại, nếu bóng đạt đến một mức giá kháng cự, nó có thể là dấu hiệu của một điểm bán ra tiềm năng.
  2. Xác định xu hướng: Bóng nến cũng có thể cung cấp thông tin về xu hướng của thị trường. Nếu nến có một bóng dài hơn và thân ngắn, đó có thể là dấu hiệu của một đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Ngược lại, nếu nến có một thân dài hơn và bóng ngắn, đó có thể là dấu hiệu của một đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.

Cần lưu ý rằng, bóng nến chỉ là một trong các yếu tố trong phân tích kỹ thuật và nên được sử dụng kết hợp với các công cụ và chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Nhà đầu tư không nên dựa quá mức vào một mô hình duy nhất mà cần xem xét ngữ cảnh tổng thể của thị trường và các yếu tố khác như khối lượng giao dịch và xu hướng chung.    Yêu cầu gửi lịch học