Chỉ số CAC 40 là gì?

CAC 40 viết tắt của “Cotation Assistée en Continu”, là chỉ số chứng khoán hàng đầu của Pháp.

CAC 40 được thành lập vào năm 1987 nhằm thay thế chỉ số CAC 100, vốn đã được tính toán bởi sở giao dịch chứng khoán Paris từ năm 1960. Chỉ số này đang được quản lý bởi Euronext Paris, một trong những sở giao dịch chứng khoán hàng đầu châu Âu.

CAC 40 đo lường hiệu suất của 40 công ty lớn nhất và phổ biến nhất tại Pháp. Các công ty trong CAC 40 đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau, từ ngân hàng, bất động sản, đến công nghệ và sản xuất, v.v.. nhưng chủ yếu tập trung vào các ngành công nghiệp và dịch vụ tài chính. Các công ty này phải có vốn hóa thị trường từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên và phải được giao dịch trên sàn chứng khoán Paris.

Chỉ số CAC 40 được tính toán bằng cách lấy tổng giá trị vốn hóa thị trường của 40 công ty thành viên và chia tổng giá trị này cho một hệ số điều chỉnh. Chỉ số này sử dụng phương pháp trọng số vốn hóa thị trường, có nghĩa là các công ty có vốn hóa lớn hơn sẽ có trọng số cao hơn trong chỉ số.

CAC 40 là một trong những chỉ số quan trọng của thị trường chứng khoán Paris. Việc theo dõi chỉ số này có thể giúp nhà đầu tư đánh giá tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán của Pháp. Nó cũng thường được sử dụng làm cơ sở cho các sản phẩm đầu tư phức tạp hơn như quỹ ETF, đồng thời cũng là một chỉ số quan trọng để so sánh với các chỉ số chứng khoán khác như FTSE 100 của Anh, DAX của Đức và Dow Jones Industrial Average của Mỹ.    Yêu cầu gửi lịch học