Khóa học quản trị tài chính dành cho CEO chuyên nghiệp

Khóa học quản trị tài chính dành cho CEO chuyên nghiệp

Tài chính doanh nghiệp giữ vai trò trọng yếu, quyết định đến sự thành bại và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chính vì thế mỗi CEO cần hiểu biết rõ về tài chính để đưa ra những quyết định chính xác giúp cho doanh nghiệp phát triển ổn định và đi đúng hướng.

Nhằm trang bị cho các lãnh đạo – những người không chuyên về tài chính – những kiến thức từ tổng quát tới chuyên sâu, trang bị các kỹ năng và công cụ thực tiễn trong quản trị tài chính. Học viện doanh nhân Vân Nguyên tổ chức khóa học quản trị tài chính dành cho CEO chuyên nghiệp.

Khóa học quản trị tài chính dành cho lãnh đạo doanh nghiệp có gì?

Khóa học quản trị tài chính dành cho lãnh đạo doanh nghiệp là chương trình đào tạo, cung cấp các kiến thức về tài chính doanh nghiệp theo mô hình quản trị khoa học PDCA, bắt đầu từ việc lập kế hoạch, triển khai đến đánh giá và giải pháp hành động của nhà quản lý.

Nội dung khóa học quản trị tài chính dành cho lãnh đạo doanh nghiệp xoay quanh các phần chính, các phần chủ chốt về tài chính giúp nhà quản trị nhanh chóng nắm bắt được các kỹ năng cần thiết để quản trị danh nghiệp một cách tối ưu.

Qua mỗi nội dung, giảng viên sẽ tư vấn, hướng dẫn cách xây dựng các kế hoạch, báo cáo tài chính và quản trị phù hợp, giúp các CEO xác định rõ các quyết định, nội dung quản trị và các công việc cần thực hiện để hoàn thiện công tác quản trị tài chính tại doanh nghiệp.

Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trao đổi những kinh nghiệm và kỹ năng quản trị doanh nghiệp cùng các CEO khác.

Ai nên tham gia khóa học tài chính doanh nghiệp?

Khóa học quản trị tài chính dành cho lãnh đạo doanh nghiệp là khóa học dành cho chủ doanh nghiệp hoặc các CEO. Bởi không phải chủ doanh nghiệp nào cũng nắm rõ hết các kiến thức, kỹ năng cần thiết để quản trị tài chính tốt. Chính vì thế các CEO cần tham gia các khóa học tài chính doanh nghiệp để nắm rõ được các công việc cụ thể để quản trị tài chính một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.

Tài chính doanh nghiệp là một vấn đề khó, ngay cả kế toán hay giám đốc tài chính doanh nghiệp đôi khi cũng còn gặp một số khó khăn.

Các đối tượng tham gia khóa học tài chính doanh nghiệp

 • Những người chưa có hoặc yếu kiến thức về tài chính doanh nghiệp – kế toán.
 • Những người muốn quản trị tài chính doanh nghiệp bài bản và chuyên nghiệp hơn.
 • Những người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây dựng, CNTT, …

Mục tiêu khóa học

Với phương pháp đào tạo:

 • Tiếp cận từ bản chất của Quản trị Tài chính doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu và giải các TÌNH HUỐNG THỰC TẾ dựa trên báo cáo tài chính hàng năm của các doanh nghiệp được niêm yết trên sàn chứng khoán.
 • Giải đáp ngay mọi thắc mắc của học viên ngay trên lớp.
 • Thực hành trên các file excel, có thể ÁP DỤNG NGAY vào công tác Quản trị Tài chính của học viên.

Sau khóa học, chúng tôi cam kết các học viên có thể:

 • Nhận thức đầy đủ được tầm quan trọng của công tác quản trị tài chính.
 • Biết xây dựng, tổ chức bộ máy quản trị tài chính kế toán phù hợp và hiệu quả.
 • Hiểu và biết cách chỉ đạo các bộ phận chức năng xây dựng được các công cụ quản trị tài chính bài bản, đầy đủ và chuyên nghiệp.
 • Hiểu được ý nghĩa các chỉ tiêu/tỷ số tài chính quan trọng để đo lường hiệu quả hoạt động tài chính doanh nghiệp.
 • Biết xây dựng các tiêu chuẩn đo lường và kiểm soát ngân sách hoạt động.
 • Biết phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính doanh nghiệp.
 • Có kế hoạch/giải pháp hành động kịp thời, phù hợp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính.

Học quản trị tài chính doanh nghiệp tại Vân Nguyên bạn sẽ nhận được những lợi ích gì?

 • Khóa học quản trị tài chính doanh nghiệp giúp các giám đốc điều hành hay những nhà quản trị không chuyên về tài chính trang bị thêm được kiến thức để quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp từ tổng quát đến chuyên sâu.  
 • Khóa học tại Vân Nguyên giúp các học viên được thực hành thực tế trong việc quản lý, phân tích báo cáo tài chính, quản lý dòng tiền. Đánh giá doanh nghiệp của mình một cách chính xác để có những quyết định sáng suốt cho doanh nghiệp.
 • Lãnh đạo doanh nghiệp hiểu được công việc tài chính cũng như nghiệp vụ kế toán
 • Hiểu được các mối liên hệ giữa các báo cáo tài chính, mối liên quan, đọc và phân tích rõ được các báo cáo tài chính.
 • Thông qua việc phân tích những báo cáo về tài chính, các CEO sẽ có những quyết định chính xác về hướng kinh doanh, đầu tư và cơ cấu công ty đúng hướng.

Lưu ý

 • Vân Nguyên chỉ bảo lưu khóa học (không hoàn lại tiền) cho các học viên khi đã đăng ký tham gia mà vì điều kiện khách quan không tham dự được vào thời điểm đăng ký và giá trị bảo lưu là trong 1 năm.
 • Đây là khóa học không có hỗ trợ nguồn ngân sách nên không áp dụng các Voucher giảm giá mà học viên được tặng từ Vân Nguyên.

Hoàn tất chương trình

Học viên tham gia đầy đủ từ 80% thời lượng khóa học sẽ được cấp chứng nhận cuối khóa.

Nội dung khóa học

Phần 1: Nhận thức về tài chính và quản trị tài chính doanh nghiệp (01 buổi)

 • Đối tượng và mục tiêu quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Sơ đồ vận động của tiền và quyết định quản trị tài chính
 • Hệ thống công cụ quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Cấu trúc bộ máy và chức năng của mỗi vị trí quản trị tài chính
 • Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Nguyên tắc trong quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Chiến lược tài chính và chu kỳ phát triển của doanh nghiệp

Phần 2: Lập kế hoạch tài chính (02 buổi)

Lập ngân sách vốn đầu tư (tài chính dự án đầu tư)

 • Phân tích thị trường, kỹ thuật công nghệ và nguồn lực;
 • Xác định tổng nhu cầu vốn đầu tư;
 • Hoạch định nguồn tài trợ và chi phí sử dụng vốn;
 • Dự toán kết quả kinh doanh và dòng tiền;
 • Kỹ thuật đánh giá hiệu quả tài chính dự án/hoạt động đầu tư.
 • Thực hành: Lập kế hoạch ngân sách dự án/hoạt động đầu tư.

Lập kế hoạch kinh doanh

 • Mô hình xây dựng kế hoạch kinh doanh;
 • Quy trình và phương pháp lập kế hoạch kinh doanh;
 • Thực hành: Lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ và xây dựng.

Xây dựng kế hoạch dòng tiền (ngân sách hoạt động)

 • Nguyên tắc xây dựng kế hoạch dòng tiền;
 • Dự toán các dòng tiền của doanh nghiệp;
 • Cân đối dòng tiền và giải pháp xử lý thiếu hụt.
 • Thực hành: Xây dựng kế hoạch dòng tiền doanh nghiệp.

Kế hoạch nguồn tài trợ vốn kinh doanh

Phần 3: Xây dựng hệ thống thông tin trong quản trị tài chính (02 buổi)

Các báo cáo tài chính: Nguyên tắc lập và đọc hiểu các báo cáo tài chính

 • Bảng cân đối kế toán;
 • Báo cáo kết quả kinh doanh;
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Các báo cáo quản trị: Phương pháp xây dựng và ý nghĩa của báo cáo quản trị

 • Các loại báo cáo quản trị cần thiết phục vụ công tác quản trị tài chính.
 • Thực hành: Hướng dẫn xây dựng hệ thống báo cáo quản trị

Phần 4: Kiểm soát, phân tích và đánh giá hoạt động tài chính doanh nghiệp (02 buổi)

Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

 • Phân tích cơ cấu tài sản – nguồn vốn;
 • Phân tích sự phù hợp, mức độ biến động của từng chỉ tiêu trên BCTC.

Phân tích hoạt động kinh doanh

Phân tích báo cáo dòng tiền

Phân tích các chỉ tiêu, tỷ số tài chính

 • Khả năng thanh khoản;
 • Hiệu suất sử dụng tài sản;
 • Hiệu quả sử dụng vốn lưu động;
 • Khả năng sinh lời: ROA; ROE;
 • Tỷ số giá thị trường: EPS, P/E, BV, P/B;

Phần 5: Ra quyết định dựa trên hệ thống thông tin phân tích tài chính (01 buổi)

 • Quyết định tài chính ngắn hạn;
 • Quyết định kiểm soát chi phí, ngân sách hoạt động;
 • Giải pháp tổng thể nâng cao hiệu quả tài chính doanh nghiệp.

Thực hành: Phân tích hiệu quả hoạt động tài chính doanh nghiệp của học viên tham gia và các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Giảng viên

Chuyên gia Đoàn Hữu Cảnh

Chuyên gia đào tạo hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng

Cố vấn Tài chính cao cấp của hãng thời trang Yody

Hơn 16 năm đầu tư, tư vấn và nghiên cứu thị trường chứng khoán tại Việt Nam.

Hơn 18 năm kinh nghiệm đào tạo, tư vấn cho các doanh nghiệp và các ngân hàng lớn như : Viettel; Vietnam Airlines; EVN; PVPower; TKV; Sông Đà; Vinaconex; Samsung; Vietcombank; BIDV; Agribank; Pvcombank; SHB; Maritime bank; NCB …

Đọc tiếp

Khóa học đang diễn ra hoặc đã kết thúc. Vui lòng liên hệ Hotline 0983 286 186 (Tường Vi) hoặc 0943 318 182 (Bích Hà) để biết thêm thông tin.

Học viên đánh giá, nhận xét

Rated 5,0 out of 5
5,0/5 - (15 đánh giá)
5 ★100%
4 ★0%
3 ★0%
2 ★0%
1 ★0%

Khóa học rất hữu ích, giảng viên chất lượng. Công tác tổ chức chuyên nghiệp

Rated 5,0 out of 5
15/04/2024
Lê Thị Mận

Tôi rất thích cách giảng dạy trực quan và minh họa trong khóa học này, giúp tôi hiểu rõ hơn về quản trị tài chính một cách dễ dàng

Rated 5,0 out of 5
07/12/2022
Nguyễn Thị Mỹ Dung

Các phương pháp phân tích và đánh giá hoạt động tài chính được giới thiệu trong khóa học rất cụ thể và hữu ích

Rated 5,0 out of 5
08/11/2022
Trần Tuấn Anh

Khóa học cung cấp cho tôi cái nhìn toàn diện về quản trị tài chính, từ đó tôi có thể hiểu và áp dụng những nguyên tắc này vào doanh nghiệp của mình.

Rated 5,0 out of 5
04/11/2022
Hoàng Minh Trí

Khóa học giúp tôi rèn kỹ năng thực tế trong lập kế hoạch tài chính và phân tích dòng tiền

Rated 5,0 out of 5
27/10/2022
Trần Thị Kim Ngân

Khóa học giúp tôi nhận thức rõ hơn về vai trò của quản trị tài chính trong việc định hình và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Rated 5,0 out of 5
06/09/2022
Lê Văn Quang

Tôi rất hài lòng với khóa học này, nội dung phong phú và giảng viên có kiến thức sâu rộng về quản trị tài chính.

Rated 5,0 out of 5
03/08/2022
Nguyễn Thị Thu Hà

Khóa học giúp tôi nắm vững các phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, từ đó giúp tôi đưa ra quyết định tài chính tổng thể cho doanh nghiệp.

Rated 5,0 out of 5
17/07/2022
Trần Văn Đại

Phần thực hành phân tích tài chính doanh nghiệp rất hữu ích, giúp tôi hiểu rõ hơn về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp và đưa ra các biện pháp cải thiện.

Rated 5,0 out of 5
28/06/2022
Nguyễn Bình Minh

Hệ thống thông tin quản trị tài chính được giảng dạy trong khóa học giúp tôi nắm bắt và đọc hiểu báo cáo tài chính một cách hiệu quả

Rated 5,0 out of 5
15/05/2022
Hoàng Văn Đông

Anh Lê Hồng Quang – Công ty cổ phần XD & TM Quang Vinh

Anh Dương Văn Hiền – Công ty CP giáo dục IMAX

Anh Phạm Ngọc Tuấn – Công ty CP Bóng Đá Việt

Chị Kim Thị Tuyết Nhung – Hãng thời trang thiết kế KIMI

Anh Lê Thanh Hải – Công ty cổ phần tập đoàn Envifri Hà Thanh Ngọc

Chị Nguyễn Thị Yến – Công ty cổ phần Dura Gym

Anh Nguyễn Văn Dũng – Công ty TNHH Vina Home

Rated 5,0 out of 5
5,0/5 - 15 đánh giá

Học phí ưu đãi 6.800.000đ

Học viên nộp phí muộn tại lớp. Nếu lớp học còn chỗ, học phí đóng là 9.000.000đ/1 học viên.

Khai giảng 3-04-2024
Thời lượng 8
Lịch học 18h00 - 21h00 các ngày 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19 tháng 04/2024
Địa điểm Viện Hàn Lâm KHXH - Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội