9 nguyên tắc tự do tài chính bất kỳ ai cũng cần nắm rõ

Tự do tài chính là một khái niệm mà nhiều người luôn cố gắng ngày đêm để đặt được. Nhiều người cho rằng: chỉ những người có nhiều tiền, giàu có thì mới có thể sống mà không cần để tâm đến tiền bạc. Nhưng không phải như vậy. Nếu bạn nắm được 9 nguyên […]

Tải về mẫu mảng cân đối kế toán theo thông tư 200

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Dựa vào bảng cân đối kế toán, ta có thể nhận xét, đánh giá khái quát […]

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì? Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ (quý, năm). Hầu hết các báo cáo kết quả hoạt động kinh […]

Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình tài sản và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp dưới hình thái tiền tệ tại một thời điểm nhất định. Thời điểm đó thường là ngày cuối tháng, cuối quý, cuối năm. Kết cấu […]

Cách lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bài viết này giúp bạn hiểu hơn và phân tích dòng tiền trong doanh nghiệp và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Giúp bạn có thể vận hành doanh nghiệp một cách hợp lý. Tại sao phải phân tích dòng tiền trong doanh nghiệp? Tiền mặt là thứ giúp cho doanh nghiệp của bạn hoạt […]