Thực hiện chiến lược như thế nào?

Sau khi lựa chọn và quyết định chiến lược, doanh nghiệp chuyển từ giai đoạn xây dựng chiến lược sang giai đoạn thực hiện chiến lược, biến các ý đồ chiến lược trở thành hiện thực. Đây được xem là giai đoạn khó khăn nhất trong quá trình quản trị chiến lược, đòi hỏi tính […]

Các chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp

Chiến lược ở cấp đơn vị cơ sở được gắn với một sản phẩm cụ thể, và các lĩnh vực hoạt động xác định. Chiến lược ở cấp đơn vị cơ sở có nhiều loại khác nhau và thường gắn với chiến lược cạnh tranh trong từng lĩnh vực hoạt động cụ thể, và thường […]

Các chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp

Đối với những doanh nghiệp mà mục tiêu cần đạt được là tăng trưởng và phát triển, chiến lược tăng trưởng nhằm vào việc thực hiện các mục tiêu: tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và thị phần của doanh nghiệp. Để tăng trưởng, doanh nghiệp có thể thực hiện bằng nhiều phương án chiến […]

QSPM – Ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng

QSPM là ma trận giúp các chiến lược gia quyết định khách quan chiến lược nào trong số các chiến lược có khả năng thay thế là chiến lược hấp dẫn nhất và xứng đáng để doanh nghiệp theo đuổi nhằm thực hiện thành công các mục tiêu của mình. Tiến trình phát triển ma […]

CPM – Ma trận hình ảnh cạnh tranh

Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM) là gì? Ma trận hình ảnh cạnh tranh (Competitive Profile Matrix) là một công cụ giúp đưa ra những đánh giá nhằm so sánh doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành. Sự so sánh dựa trên các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng […]

Tổng quan về quản trị chiến lược trong doanh nghiệp

Quản trị chiến lược là nghệ thuật và khoa học của việc xây dựng, thực hiện và đánh giá các quyết định tổng hợp giúp cho doanh nghiệp có thể đạt được mục tiêu dài hạn đặt ra trong từng thời kỳ. Nó cũng là tập hợp các quyết định và hiến pháp hành động […]

Khái niệm, đặc trưng và vai trò của chiến lược kinh doanh

Thuật ngữ chiến lược có nguồn gốc từ xa xưa. Trong lĩnh vực quân sự, chiến lược được coi như một nghệ thuật chỉ huy nhằm giành thắng lợi của một cuộc chiến tranh. Ngày nay, chiến lược được sử dụng khá phổ biến trong đời sống Kinh tế – Xã hội ở cả phạm […]

Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp

Mọi doanh nghiệp đều có mục đích và lý do tồn tại của mình và nó thường được thể hiện rõ trong nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược là căn cứ để đưa ra các quyết định chiến lược, tạo ra trọng tâm và […]