Đồng hành cùng phát triển

Các khoá học


Khai giảng:19-07-2019
Giảng viên: TS. Đỗ Tiến Long, Ts Trần Quốc Việt, ThS. Đoàn Hữu Cảnh, Ts. Phan Anh Lưu, ThS. Nguyễn Quốc Cường, ThS Vũ Phi Hoài, ThS. Lưu Tiến Dũng, PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh, TS. Ngô Quý Nhâm, TS. Phạm Hồng Quất,
Khai giảng:30-07-2019
Giảng viên: ThS. Đoàn Hữu Cảnh, PGS.TS Nguyễn Văn Định,
Khai giảng:06-08-2019
Giảng viên: ThS. Nguyễn Quốc Cường, ThS Vũ Phi Hoài,