Khóa học thuế dành cho doanh nghiệp

Khóa học thuế dành cho doanh nghiệp Khóa học đang diễn ra hoặc đã kết thúc. Vui lòng liên hệ Hotline để biết thêm thông tin

Học phí ưu đãi

Lưu ý: Khóa học này, Vân Nguyên không nhận học viên đăng ký và nộp phí tại lớp học.

Thời lượng 06 Buổi
Lịch học 18h - 21h các ngày
Giảng viên Chuyên gia Nguyễn Văn Thức,
Tình trạng
Đã khai giảng