Giám Đốc Tài Chính – K29

Giám đốc tài chính là khóa học do Vân Nguyên Edubiz kết hợp cùng chuyên gia, giảng viên Đoàn Hữu Cảnh – Giảng viên tài chính Top 1 tại Việt Nam thiết kế và giảng dạy. Khóa học là sự kết hợp giữa lý thuyết, thực hành và kinh nghiệm thực tiễn sẽ trang bị […]

Giám Đốc Tài Chính – K28

Trong quá trình quản trị tài chính doanh nghiệp, bạn có đang gặp phải các tình trạng: Chưa biết cách xây dựng danh mục và cấu trúc chi phí của doanh nghiệp? Chưa biết cách tối ưu hóa chi phí biến đổi? Quá nhiều nhân tố tác động đến chất lượng phân tích tài chính? […]

Giám Đốc Tài Chính – K27

Trong quá trình quản trị tài chính doanh nghiệp, bạn có đang gặp phải các tình trạng: Chưa biết cách xây dựng danh mục và cấu trúc chi phí của doanh nghiệp? Chưa biết cách tối ưu hóa chi phí biến đổi? Quá nhiều nhân tố tác động đến chất lượng phân tích tài chính? […]

Giám Đốc Tài Chính – K26

Nhằm giúp các CFO nâng cao năng lực chuyên môn, tránh được những sai sót, rủi ro trong quá trình quản trị tài chính doanh nghiệp. Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (Sở KH& ĐT Hà Nội) phối hợp cùng Học viện doanh nhân Vân Nguyên Edubiz tiếp tục tổ chức khóa học […]

Giám Đốc Tài Chính – K25

Với xu thế toàn cầu hóa, vai trò của CFO không chỉ dừng lại ở việc chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý và kiểm soát rủi ro tài chính. Một CFO đúng nghĩa cần phải có 4 vai trò: Steward: Bảo vệ và giữ gìn tài sản của công ty bằng phương pháp […]

Giám Đốc Tài Chính – K24

Môi trường kinh doanh tại Việt Nam đã có những biến đổi sâu sắc theo hướng hội nhập toàn diện vào nền kinh tế toàn cầu. Chính vì vậy, vai trò của CFO trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trên thực tế, có rất nhiều […]

Giám Đốc Tài Chính – K23

Môi trường kinh doanh tại Việt Nam đã có những biến đổi sâu sắc theo hướng hội nhập toàn diện vào nền kinh tế toàn cầu. Chính vì vậy, vai trò của CFO trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trên thực tế, có rất nhiều […]