Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp – K28

 • Khai giảng: 19/06/2020
 • Thời lượng: 08 buổi
 • Lịch học: 19, 22, 23, 25, 26, 29 tháng 06/2020 và 01, 03 tháng 07/2020
 • Giảng viên: ThS. Nguyễn Quốc Cường, Chuyên gia Lê Hữu Nam,
 • Học phí: 1.200.000đ 4.000.000đ
Trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, ngoài việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Sự chuyên nghiệp trong việc chăm sóc khách hàng sau bán hàng góp phần rất lớn vào thành công của doanh nghiệp. Để xây dựng thành công đội ngũ kinh doanh và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, doanh nghiệp cần đầu tư không…

[FREE] Kỹ năng bán hàng K27 – Marketing, thương hiệu dành cho ngành thực phẩm

 • Khai giảng: 03/12/2019
 • Thời lượng: 05 buổi
 • Lịch học: Tối các ngày 03, 10, 12, 17, 19 tháng 12/2019
 • Giảng viên: ThS. Nguyễn Quốc Cường, PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh,
 • Học phí:
Hoạt động bán hàng là công việc vô cùng quan trọng mà kết quả của nó là sự sống còn của doanh nghiệp. Vì vậy, việc phát triển kỹ năng và hiệu quả của hoạt động bán hàng luôn là điều trăn trở của cả nhân viên bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Đặc biệt là đối với kinh…

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp – K26

 • Khai giảng: 06/08/2019
 • Thời lượng: 06 buổi
 • Lịch học: Thứ 3, Thứ 5
 • Giảng viên: ThS. Nguyễn Quốc Cường, ThS Vũ Phi Hoài,
 • Học phí: 1.000.000đ 4.000.000đ
Trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, việc chăm sóc khách hàng trong và sau khi bán hàng là điều không thể thiếu trong, góp phần rất lớn vào thành công của doanh nghiệp. Để xây dựng thành công đội ngũ nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Mỗi cá nhân cũng như doanh nghiệp cần…

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp – K25

 • Khai giảng: 21/05/2019
 • Thời lượng: 06 buổi
 • Lịch học: Thứ 3, Thứ 5
 • Giảng viên: ThS. Nguyễn Quốc Cường, ThS. Lưu Tiến Dũng,
 • Học phí: 1.000.000đ 4.000.000đ
Trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, việc chăm sóc khách hàng trong và sau khi bán hàng là điều không thể thiếu trong, góp phần rất lớn vào thành công của doanh nghiệp. Để xây dựng thành công đội ngũ nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Mỗi cá nhân cũng như doanh nghiệp cần…

Kỹ năng bán hàng, quản lý và chăm sóc khách hàng – K24

 • Khai giảng: 11/03/2019
 • Thời lượng: 08 buổi
 • Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
 • Giảng viên: ThS. Lưu Tiến Dũng, ThS. Nguyễn Quốc Cường, Chuyên gia Trần Thị Minh Hải,
 • Học phí: 1.000.000đ 4.000.000đ
Trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, việc chăm sóc khách hàng trong và sau khi bán hàng là điều không thể thiếu trong, góp phần rất lớn vào thành công của doanh nghiệp. Để xây dựng thành công đội ngũ nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Mỗi cá nhân cũng như doanh nghiệp cần…

Kỹ năng bán hàng – Quản lý và chăm sóc khách hàng K23

 • Khai giảng: 15/08/2018
 • Thời lượng: 11 Buổi
 • Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
 • Giảng viên: GVCC. Nguyễn Tuấn Anh, ThS. Nguyễn Quốc Cường, TS. Hoàng Trung Dũng, ThS. Lưu Tiến Dũng,
 • Học phí: 1.200.000đ 6.000.000đ
Trong bất kỳ lĩnh vực hoạt động kinh doanh nào, việc chăm sóc khách hàng trong quá trình bán hàng và chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng là điều không thể thiếu trong kinh doanh, góp phần rất lớn vào thành công của doanh nghiệp. Khách hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng, việc thu hút và…

Khóa học kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Doanh nghiệp muốn tồn tại, đội ngũ bán hàng phải là yếu tố then chốt đem đến doanh thu kỳ vọng. Để trở thành một người bán hàng giỏi. Có “duyên” bán hàng là một yếu tố cần nhưng chưa đủ. Để có thể tăng sức cạnh tranh, nhân viên của bạn cần phải được phải đào tạo bài bản, được va chạm và giải quyết những tình huống thực tế. Vậy đâu là những kỹ năng mà một người bán hàng cần phải có? Các kỹ năng một nhân viên bán hàng cần học Kỹ năng thăm dò và tìm kiếm khách hàng tiềm năng Nguồn dữ liệu về khách hàng rất đa dạng. Nhân viên bán hàng cần phải xác định được chính xác khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp. Để làm được điều này, người bán hàng phải tự trả lời được các câu hỏi dưới đây: Khách hàng đó có cần sản phẩm hoặc dịch vụ…