Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp K32

Bạn có biết: Chi phí để thu hút một khách hàng mới cao gấp 7 lần chi phí giữ chân một khách hàng cũ? Làm thế nào để giảm chi phí bán hàng, tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời xây dựng được một đội ngũ bán, chăm sóc khách hàng chủ động và chuyên […]

[Bắc Giang] Sale Pro K31 – Kỹ năng bán hàng hiệu quả thời Covid

SALE PRO K31 là khóa học được xây dựng từ chuyên đề đào tạo quản trị doanh nghiệp theo thông tư liên tịch số 05/2019/TT-BKHĐT do Trung tâm hỗ trợ DNNVV Phía Bắc – Cục phát triển doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT phối hợp với Học viện doanh nhân Vân Nguyên Edubiz và Hội doanh […]

[Bắc Ninh] Sale Pro K30 – Kỹ năng bán hàng hiệu quả thời Covid

SALE PRO K30 là khóa học được xây dựng từ chuyên đề đào tạo quản trị doanh nghiệp theo thông tư liên tịch số 05/2019/TT-BKHĐT do Trung tâm hỗ trợ DNNVV Phía Bắc – Cục phát triển doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT phối hợp với Học viện doanh nhân Vân Nguyên Edubiz và Hội doanh […]

Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp – K29

SALE PRO là khóa học được xây dựng từ chuyên đề đào tạo quản trị doanh nghiệp theo thông tư liên tịch số 05/2019/TT-BKHĐT do Trung tâm hỗ trợ DNNVV – Sở KH&ĐT Hà Nội phối hợp với Học viện doanh nhân Vân Nguyên Edubiz và Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà […]

Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp – K28

Trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, ngoài việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Sự chuyên nghiệp trong việc chăm sóc khách hàng sau bán hàng góp phần rất lớn vào thành công của doanh nghiệp. Để xây dựng thành công đội ngũ kinh doanh và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, doanh […]

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp – K26

Trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, việc chăm sóc khách hàng trong và sau khi bán hàng là điều không thể thiếu trong, góp phần rất lớn vào thành công của doanh nghiệp. Để xây dựng thành công đội ngũ nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Mỗi cá nhân […]

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp – K25

Trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, việc chăm sóc khách hàng trong và sau khi bán hàng là điều không thể thiếu trong, góp phần rất lớn vào thành công của doanh nghiệp. Để xây dựng thành công đội ngũ nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Mỗi cá nhân […]

Kỹ năng bán hàng, quản lý và chăm sóc khách hàng – K24

Trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, việc chăm sóc khách hàng trong và sau khi bán hàng là điều không thể thiếu trong, góp phần rất lớn vào thành công của doanh nghiệp. Để xây dựng thành công đội ngũ nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Mỗi cá nhân […]

Kỹ năng bán hàng – Quản lý và chăm sóc khách hàng K23

Trong bất kỳ lĩnh vực hoạt động kinh doanh nào, việc chăm sóc khách hàng trong quá trình bán hàng và chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng là điều không thể thiếu trong kinh doanh, góp phần rất lớn vào thành công của doanh nghiệp. Khách hàng đóng vai trò vô cùng quan […]