Quản trị tài chính ứng dụng

Tài chính – một phạm trù lịch sử và trừu tượng mà không phải ai cũng có thể hiểu thấu đáo về bản chất. Thực tế, nhiều CEO hiện nay còn chưa xác định một cách rõ ràng phương thức, nội dung và hệ thống công cụ sử dụng để quản trị tài chính doanh nghiệp một cách hiệu quả và chuyên nghiệp. Với các CFO hay kế toán trưởng, đôi khi còn khó khăn trong việc tổ chức, xây dựng hoặc hoàn thiện các công cụ quản trị tài chính phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp. Chương trình “Quản trị tài chính ứng dụng” được thiết kế độc quyền của Học viện doanh nhân Vân Nguyên Edubiz và giảng viên Đoàn Hữu Cảnh

Đối tượng tham dự

 • Giám đốc điều hành (CEO): Những CEO đang điều hành doanh nghiệp thực thụ, muốn trang bị kiến thức về quản trị tài chính chuyên nghiệp và hoàn thiện hệ tổ chức công tác quản trị tài chính tại doanh nghiệp.
 • Giám đốc tài chính, kế toán trưởng hoặc tương đương: Đối tượng muốn trang bị các nghiệp vụ quản trị tài chính chuyên nghiệp và hoàn thiện việc xây dựng các công cụ quản trị tài chính nhằm cung cấp hệ thống thông tin hiệu quả cho việc ra các quyết định kinh doanh.

Lợi ích sau khi tham gia khóa học

 • Hiểu được đối tượng của quản trị tài chính trong doanh nghiệp và sự khác biệt về Lý thuyết và Ứng dụng quản trị tài chính.
 • Hiểu mối quan hệ giữa CEO và CFO và trách nhiệm của từng bộ phận tham gia vào quá trình quản trị tài chính.
 • Hiểu được vai trò của các công cụ quản lý tài chính, từ đó hướng xây dựng, hoàn thiện áp dụng cho đơn vị.
 • Xác định được mục tiêu quản trị tài chính trong từng giai đoạn phát triển và phù hợp với sứ mệnh của doanh nghiệp.
 • Hiểu và vận dụng được các nguyên tắc trong quản lý tài chính.
 • Hiểu được các khái niệm cơ bản, cách thức xây dựng bảng cân đối kế toán, xác định kết quả kinh doanh và dòng tiền của doanh nghiệp
 • Xử lý được thông tin sử dụng trong việc ra các quyết định liên quan
 • Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu, tỷ số tài chính (KPIs tài chính) sử dụng đánh giá đo lường sức khoẻ tài chính doanh nghiệp
 • Phân tích và kiểm soát được chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại đơn vị
 • Hiểu và vận dụng được hệ thống các chỉ tiêu tỷ số tài chính để ra các quyết định kinh doanh, tài chính liên quan
 • Đánh giá được sức khoẻ và hiệu quả hoạt động và tiềm lực tài chính của đơn vị
 • Hiểu sự vận động của các dòng tiền trong doanh nghiệp
 • Biết xây dựng công cụ quản lý và kiểm soát dòng tiền: Báo cáo ngân quỹ tiền mặt
 • Biết sử dụng linh hoạt nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi hiệu quả nhất
 • Vận dụng được các mô hình và giải pháp quản trị dòng tiền doanh nghiệp
 • Hiểu được chức năng, vai trò của từng bộ phận quản lý trong tổng thể công tác lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp
 • Biết và chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh cho từng bộ phận và toàn công ty
 • Quản lý và kiểm soát hiệu quả được dòng tiền
 • Biết lựa chọn nguồn tài trợ vốn tối ưu cho doanh nghiệp
 • Hiểu các yêu cầu, nội dung và quy trình thực hiện dự án đầu tư
 • Biết nguyên tắc xác định dòng tiền dự án và các nhân tố tác động
 • Hiểu và vận dụng được các nguyên lý, chỉ tiêu phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Đội ngũ giảng viên

Chương trình học

Giới thiệu về quản trị tài chính ứng dụng

 • Tài chính và Quản trị tài chính trong doanh nghiệp
 • Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị tài chính
 • Công cụ quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Mục tiêu quản trị tài chính
 • Nguyên tắc quản trị tài chính
 • Ứng dụng và hỗ trợ: Xây dựng bộ máy quản trị tài chính hiệu quả tại đơn vị

Hệ thống thông tin tài chính sử dụng trong việc ra quyết định

 • Nguyên tắc lập, trình bày các báo cáo tài chính
 • Đọc hiểu các báo cáo tài chính
 • Sai sót phổ biến trong lập và trình bày báo cáo tài chính

Phân tích tài chính doanh nghiệp

 • Phân tích cơ cấu tài sản nguồn vốn
 • Phân tích kết qủa và hiệu quả hoạt động kinh doanh
 • Phân tích khả năng thanh toán; hiệu quả sử dụng tài sản.
 • Phân tích khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động tài chính doanh nghiệp

Quản trị, kiểm soát dòng tiền doanh nghiệp

 • Nhận diện dòng tiền trong doanh nghiệp
 • Công cụ quản lý, kiểm soát dòng tiền
 • Đánh giá hiệu quả quản lý dòng tiền
 • Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền

Kế hoạch tài chính: Công cụ quản lý và kiến tạo tương lai doanh nghiệp

 • Yêu cầu, mục đích và quy trình lập kế hoạch tài chính
 • Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh
 • Xây dựng kế hoạch ngân sách tiền mặt và quản lý dòng tiền
 • Kế hoạch đầu tư và nguồn tài trợ
 • Xây dựng các báo cáo tài chính dự toán

Tài chính dự án đầu tư

 • Tổng quan về dự án đầu tư
 • Xây dựng dòng tiền dự án đầu tư
 • Các chỉ tiêu phân tích, đánh giá hiệu qủa dự án đàu tư

Phí tham dự: (đã được hỗ trợ từ ngân sách và các nguồn đầu tư hỗ trợ phát triển DNNVV): 3.500.000đ/ Học viên/ Khóa học

Lưu ý: Khóa học này không áp dụng bất kỳ thẻ giảm giá, phiếu quà tặng hay hình thức ưu đãi nào khác của Vân Nguyên

HÌNH THỨC THANH TOÁN: 

Học viên đã đăng ký, vui lòng chuyển khoản học phí vào 01 trong 03 tài khoản sau:

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN DOANH NHÂN VÂN NGUYÊN EDUBIZ

Số TK: 12368688301

Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong – CN Hoàn Kiếm – Phòng giao dịch Nam Hà Nội

Đào Thị Sinh

Số TK: 0011004301358

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Hội sở

Đào Thị Sinh

Số TK: 19032588582019

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) – CN Hà Nội

Nội dung chuyển khoản:

o   Họ và tên, Số điện thoại, TAICHINHUNGDUNG, số lượng học viên

o   Ví dụ: Nguyen Viet Anh, TAICHINHUNGDUNG, 097 119 5225 , 02

Liên hệ đăng ký


Tổng đài tư vấn

Mọi thông tin chi tiết vui lòng kết nối với chúng tôi

0243 82 37 888