Vân Nguyên Edu

GVCC. VŨ HỮU KIÊN


GVCC. VŨ HỮU KIÊN

Giới thiệu giảng viên

Chức vụ: Giảng viên

– Hỗ trợ, tư vấn các Chương trình Văn hoá Doanh nghiệp (Tập đoàn Việt Á, Ngân hàng VietinBank, Tập đoàn Dầu khí, Transerco…)

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến Quản trị Nguồn nhân lực, Thương hiệu, kỹ năng quản lý, kỹ năng công việc và tư vấn quản lý chuyên sâu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy chuyên sâu về khởi sự doanh nghiệp, vận hành doanh nghiệp.

Bằng cấp

  • (GVCC quốc tế SIYB)
  • Viện trưởng Học viện doanh nhân GED
  • Giảng viên Cao cấp của dự án SIYB – ILO + VCCI, INWENT…

Kinh nghiệm

– Liên tục đào tạo kiến thức dành cho Chủ doanh nghiệp theo các dự án Quốc tế: SVTC, CRS, DANIDA, OXFAM – QUEBEC, JICA, RUDEP, SNV, INWENT, REEP … Các dự án trong nước: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ LĐ & TBXH, Bộ Giáo Dục & Đào tạo… các Tập đoàn, Tổng công ty: Dầu khí, Dệt may, Xi măng, Khối Ngân Hàng và Hàng không. Các Trường Đại học…

– Đào tạo  hàng chục khóa (TOT – TOF) cho giảng viên các trường đại học, dự án Quốc tế, Tổng Công ty, Ngân hàng…

– Hỗ trợ, tư vấn các Chương trình Văn hóa Doanh nghiệp (Tập đoàn Việt Á, Ngân hàng Techcombank, Tập đoàn Dầu khí, Transerco…), tư vấn các vấn đề liên quan đến Quản trị Nguồn nhân lực, Thương hiệu, các kỹ năng, phương pháp giảng dạy cho người lớn tuổi, khởi nghiệp…

– Thường xuyên đào tạo các khóa về CEO, COO, CPO cho các DNNVV, Tổng công ty…Đào tạo nâng cao.

– Đào tạo Văn hóa Tổ chức, Kỹ năng tìm việc làm. Khởi nghiệp, kỹ năng mềm cho sinh viêc các trường đại học ( Lao động xã hội, Quốc gia, KHXH&NV, Ngoại thương, Thương Mại, Bách Khoa, Kinh tế Quốc dân, ĐHNN Hà Nội, Đại học Hùng Vương…)

– Đào tạo kiến thức liên quan đến HIV của dự án SMARWork.

Chuyên môn giảng dạy

– Các chương trình về kỹ năng mềm như: Kỹ năng đàm phán, thương lượng, giao tiếp, thuyết trình,văn hóa doanh nghiệp, ủy thác, quản lý thời gian, quản lý công việc, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và ra quyết định, phỏng vấn…

– Các chương trình về quản trị doanh nghiệp như: Quản trị marketing, nhân sự, cấp trung, bán hàng, sản xuất…

– Các chương trình dành cho nhà quản lý như: Giám đốc điều hành, nhân sự,..

Các khóa học liên quan

Các khóa học đã và đang được giảng dạy bởi GVCC. VŨ HỮU KIÊN

Bạn muốn cập nhật thông tin từ Vân Nguyên