TS. Đỗ Tiến Long

Tiến sĩ Đỗ Tiến Long sinh ngày 15/02/1971. Ông là một trong những giảng viên đào tạo về kỹ năng lãnh đạo được yêu thích nhất tại Học viện Doanh nhân Vân Nguyên Edubiz.

Tiến sĩ Đỗ Tiến Long

Từ năm 2003, Tiến sĩ Đỗ Tiến Long đã tham gia giảng dạy và huấn luyện trong các chương trình nâng cao năng lực Quản lý – lãnh đạo cho các công ty, tổng công ty, ngân hàng, tập đoàn kinh tế khu vực nhà nước và tư nhân, và các tổ chức của Nhà nước như: PVN, Maritime bank, Ocean bank, Ngân hàng BIDV, Agribank, Vietcombank, Vietnam Airlines, VNPT,….

Ông cũng tham gia tổ chức, điều hành và thực hiện nhiều dự án tư vấn về Tái cơ cấu tổ chức, Quản trị nguồn nhân lực, và Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp cho các đơn vị như: Tập đoàn Viettel, Công ty Nam Dũng, Công ty Khánh Hòa, Công ty Thanh Bình, Công ty Bảo hiểm Bưu điện PTI, Ngân hàng Quốc tế VIB, Công ty Xăng Dầu Đường thủy, D&G Vietnam, LISEMCO, Công ty Xây lắp Mỹ Đình 1; dự án tư vấn cải cách hành chính thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác

 • 2011 – nay: Giảng viên các chuyên đề về Kỹ năng lãnh đạo, Quản trị và phát triển nhân sự, Quản trị chiến lược, văn hóa doanh nghiệp – Học viện doanh nhân Vân Nguyên Edubiz.
 • 06/2009 đến 08/2017: Giảng viên/ Phó Chủ nhiệm Bộ môn Văn hóa Doanh nghiệp, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQG HN.
 • 10/2006 – 05/2009: Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh tại Đại học Thăng Long.
 • 04/2005 – 09/2006: Giảng viên Khoa Sau đại học, ĐH Kinh doanh và Công nghệ.
 • 11/2003 – 1/2005: Chuyên gia tư vấn quản lý/ Phó GĐ công ty tư vấn Guidea.
 • 05/2003 – 11/2003: Chuyên viên tư vấn/Trợ lý đào tạo tại Trung tâm Pháp – Việt đào tạo về quản lý (CFVG), Trường ĐH KTQD Hà Nội.
 • 08/1995 – 08/2002: Trợ lý Trưởng đại diện, Văn phòng đại diện công ty Sanwa Industries Ltd (Nhật Bản) tại Hà Nội.

Học vấn

 • 2008 – 2012: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Tarlac State, Philippines.
 • 2001 – 2003: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại Trường Quản lý – Viện công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan;
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Quản trị nhân lực (bằng kép) tại Trung tâm Pháp – Việt đào tạo về quản lý, ĐH Kinh tế quốc dân.
 • 1995 – 1999: Cử nhân Quản trị Kinh doanh – Đại học Thương mại Hà Nội; Cử nhân Luật – Đại học Luật Hà Nội;
  • Cử nhân Ngoại ngữ – Đại học Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội.
 • 1988 – 1992: Cử nhân Khoa học tại Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Các chương trình đào tạo khác

 • Kỹ năng giảng dạy tương tác của ĐH Uppsala, Thụy Điển (2010 & 2011)
 • Kỹ năng tư vấn chuyên nghiệp do Quỹ phát triển khu vực tư nhân – Ngân hàng Thế giới tổ chức (2004).
 • Chứng chỉ 450 giờ đào tạo tiếng Pháp liên tục tại Alliance Franciase (2002)
 • Chứng chỉ trình độ B tiếng Nhât (2001).
 • Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại ĐH KTQD Hà Nội.

Các công trình đã công bố của tiến sĩ Đỗ Tiến Long

Các công trình nghiên cứu

 • Văn hóa doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu, chủ trì, 2012.
 • Nhân cách doanh nhân và Văn hóa kinh doanh Việt Nam trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế, Đề tài cấp Nhà nước, Mã số KX03.06/06-10, thành viên, 2010.
 • Phát triển văn hóa cộng đồng và xây dựng chiến lược thương hiệu của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đề án trọng điểm cấp ĐHQGHN, thành viên, 2009.

Các bài viết đăng tên tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế

 • Leadership, Trustworthiness, and Ethical Stewardship – Cam Caldwell, Linda A. Hayes, & Do Tien Long. (2010)
 • Triết lý Kaizen và Lãnh đạo Doanh nghiệp – Tạp chí Nghiên cứu Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 4 năm 2010.
 • Phát triển doanh nhân Việt Nam trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế, Báo cáo tại Hội thảo chương trình cấp Nhà nước KX.03/06-10, tháng 12/2009.
 • Quyết thức và cách học của nhà quản lý, Tạp chí Nhà quản lý, số tháng 10 năm 2009.
 • Phát triển tư vấn quản lý ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức, Nghiên cứu Kinh tế, số 337, tháng 6 năm 2006.
 • Tư vấn làm gia tăng giá trị cho doanh nghiệp, tài liệu đào tạo giảng viên, Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (2004 – 2008) do Bộ kế hoạch và Đầu tư chủ trì, NXB Phụ nữ, 2006.
 • Đánh giá các giá trị văn hoá tổ chức: trường hợp công ty Cavico Việt Nam, Kỷ yếu khoa học Đại học Thăng Long 2005 – 2006.
 • Làm thế nào tìm được một công việc mình yêu thích, Tạp chí trường Kinh doanh và Công nghệ (2005).