Nâng cao kiến thức, cập nhật thông tin mới về thuế...
Ứng dụng và thực hành ngay các mô hình quản trị hiện đại, kỹ năng tư duy sáng tạo...
Nâng cao nghiệp vụ đấu thầu...
Nâng cao kiến thức. Cập nhật thông tin mới về thuế ...
Chương trình đào tạo tại Vân Nguyên
Công ty Đào tạo Vân Nguyên luôn đáp ứng đầy đủ năng lực đào tạo...
Phương pháp đạo tạo đạc biệt chỉ có tại Vân Nguyên
Cùng trải nghiệm sự khác biệt trong phương pháp đào tạo tại...
Kinh nghiệm đào tạo tại Vân Nguyên
Trong thời gian xây dự và phát triển doanh nghiệp, Vân Nguyên...
Với mong muốn đồng hành và hỗ trợ các Doanh nghiệp Việt trên...

Tin tức và sự kiện

Thứ sáu, 29 Tháng 7, 2016 - 15:44

Một nghiên cứu...

Thứ ba, 26 Tháng 7, 2016 - 10:07

Lứa...

Thứ hai, 25 Tháng 7, 2016 - 09:11

Một...

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên

Các khóa học

Chia sẻ từ học viên