Trang bị kiến thức cốt lõi, chuyên sâu nhất trở thành Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp...
Ứng dụng và thực hành ngay các mô hình quản trị hiện đại, kỹ năng tư duy sáng tạo...
Trang bị và nâng cao kiến thức, kỹ năng quản trị tài chính cao cấp cho Lãnh đạo doanh nghiệp, nhà Quản trị tài chính
Nâng cao kiến thức, cập nhật thông tin mới về thuế...
Chương trình đào tạo tại Vân Nguyên
Công ty Đào tạo Vân Nguyên luôn đáp ứng đầy đủ năng lực đào tạo...
Phương pháp đạo tạo đạc biệt chỉ có tại Vân Nguyên
Cùng trải nghiệm sự khác biệt trong phương pháp đào tạo tại...
Kinh nghiệm đào tạo tại Vân Nguyên
Trong thời gian xây dự và phát triển doanh nghiệp, Vân Nguyên...
Với mong muốn đồng hành và hỗ trợ các Doanh nghiệp Việt trên...

Tin tức và sự kiện

Thứ ba, 31 Tháng 5, 2016 - 08:16

Chúng ta có thể nhìn rõ những phẩm...

Thứ hai, 30 Tháng 5, 2016 - 10:52

Đôi khi, chúng ta chỉ nhìn thấy sự việc ở tầm vĩ mô mà quên đi các chi tiết hay đôi lúc lại quá chú tâm vào...

Thứ tư, 25 Tháng 5, 2016 - 14:51

Ngày 24/05/2016...

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên

Các khóa học

Chia sẻ từ học viên