Phương pháp đào tạo

01/06/2015  |   admin

Cùng trải nghiệm sự khác biệt trong phương pháp đào tạo tại Vân Nguyên:

♦ Lớp học được thiết kế theo mô hình lãnh đạo toàn diện;

  • ♦ Phương pháp đào tạo Active Learning – Phương pháp học thông qua hành động và trải nghiệm;
  • ♦ Trực tiếp các giảng viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết cao trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp;
  • ♦ Học viên được cung cấp tài liệu đầy đủ;
  • ♦ Học viên được hỗ trợ kinh phí khi tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp khác tại Vân Nguyên.
  • => TẠO NÊN PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT TẠI VÂN NGUYÊN!