Đồng hành cùng phát triển

Giảng viên

Giới thiệu giảng viên

  • Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Thái
  • Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội ( Hà Nội BA)
  • Chủ tịch Hội đồng doanh nhân và gia đình Việt Nam

Tập đoàn Phú Thái thành lập từ năm 1993, hiện là nhà phân phối và bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam, với 3000 nhân viên và mạng lưới phân phối bán sỉ rộng khắp trên toàn quốc.

Tập đoàn Phú Thái có gần 30 đơn vị trực thuộc. Phú Thái đã áp dụng hệ thống quản lý chuyên nghiệp và chuẩn quốc tế. Dưới sự dẫn dắt và lãnh đạo tài ba, với định hướng chiến lược đúng đắn, Phú Thái hiện là tập đoàn lớn nhất trong toàn quốc và đạt tăng trưởng 40%/ năm.

Các khóa học liên quan

Các khóa học có sự tham gia giảng dạy bởi CEO Phạm Đình Đoàn