Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả – K23

 • Khai giảng: 08/06/2020
 • Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
 • Giảng viên: ThS. Nguyễn Quốc Cường, ThS. Lưu Tiến Dũng,
 • Học phí: 1.000.000đ 3.350.000đ
Những người thành công là bậc thầy trong giao tiếp bởi có một thống kê đã nói rằng, trong số những người thành công thì có tới 85% là nhờ vào mối quan hệ, giao tiếp, chỉ 15 % là do năng lực chuyên môn. Đó có thể là một nhận định chưa thật chính xác nhưng cũng đáng để…

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả – K22

 • Khai giảng: 11/11/2019
 • Lịch học: Tối thứ Hai, thứ 4 và thứ 6
 • Giảng viên: ThS. Nguyễn Quốc Cường, Chuyên gia Trần Thị Minh Hải,
 • Học phí: 1.200.000đ 4.800.000đ
Giao tiếp là một trong những kỹ năng không thể thiếu trong công việc và cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Giao tiếp hiệu quả là nền tảng để phát triển bản thân, góp phần xây dựng và duy trì các mối quan hệ bền vững. Đối với Doanh nghiệp, tính chuyên nghiệp trong giao tiếp (qua lời nói, cử…

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả – K21

 • Khai giảng: 19/09/2019
 • Lịch học: Thứ 3, Thứ 5
 • Giảng viên: ThS. Nguyễn Quốc Cường, Chuyên gia Trần Thị Minh Hải,
 • Học phí: 1.000.000đ 4.000.000đ
Giao tiếp là một trong những kỹ năng không thể thiếu trong công việc và cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Giao tiếp hiệu quả là nền tảng để phát triển bản thân, góp phần xây dựng và duy trì các mối quan hệ bền vững. Đối với Doanh nghiệp, tính chuyên nghiệp trong giao tiếp (qua lời nói, cử…

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả – K20

 • Khai giảng: 15/04/2019
 • Lịch học:
 • Giảng viên: ThS. Nguyễn Quốc Cường, ThS Vũ Phi Hoài,
 • Học phí: 1.000.000đ 4.000.000đ
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả là một trong những kỹ năng quan trọng và ứng dụng nhiều trong công việc và cuộc sống hàng ngày của mỗi người, kỹ năng giao tiếp thuyết trình hiệu quả sẽ là nền tảng để phát triển bản thân, thăng tiến trong sự nghiệp, luôn biết cách xây dựng và…

Kỹ năng giao tiếp & thuyết trình hiệu quả

Đối với Doanh nghiệp, tính chuyên nghiệp trong giao tiếp (qua lời nói, cử chỉ, hành động, cách ứng xử,…) của mỗi cá nhân, từ cấp quản lý đến nhân viên, càng cần thiết và quan trọng hơn. Chính điều này sẽ định vị nên hình ảnh, thương hiệu và đẳng cấp của Doanh nghiệp. […]