[FREE] Khởi sự kinh doanh hiệu quả trong thời Covid

Tự gây dựng một sự nghiệp kinh doanh không phải là một việc dễ dàng. Nếu doanh nghiệp không có sự chuẩn bị kỹ càng và không kiểm soát các vấn đề có thể sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức. Thời gian nghỉ dịch dài có thể giúp các doanh […]

[FREE] Khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp thực phẩm

Trong môi trường kinh doanh luôn biến động, với sự tác động của nền kinh tế và sự phát triển của nền công nghệ 4.0. Làm thế nào để một doanh nghiệp mới thành lập có thể tồn tại và phát triển ? Đối với CEO trong doanh nghiệp thực phẩm, ngoài kiến thức chuyên […]

Khởi nghiệp dành cho nữ doanh nhân

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 không chỉ là thách thức mà thực chất đang tạo nhiều cơ hội thu hẹp quảng cách và thời gian cũng như tạo hiệu quả nhân đôi, nhân ba cho nữ doanh nhân từ đó thổi bùng ngọn lửa khởi nghiệp. Nhiều dự án khởi nghiệp thất bại không […]