[FREE] Khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp thực phẩm

  • Khai giảng: 26/11/2019
  • Thời lượng: 07 buổi
  • Lịch học: Tối Thứ Ba, Thứ Năm
  • Giảng viên:
  • Học phí:
Trong môi trường kinh doanh luôn biến động, với sự tác động của nền kinh tế và sự phát triển của nền công nghệ 4.0. Làm thế nào để một doanh nghiệp mới thành lập có thể tồn tại và phát triển ? Đối với CEO trong doanh nghiệp thực phẩm, ngoài kiến thức chuyên môn, am hiểu thị trường,..…

Khởi nghiệp dành cho nữ doanh nhân

  • Khai giảng: 29/07/2019
  • Thời lượng: 03 buổi
  • Lịch học: Tối thứ Hai, thứ 4 và thứ 6
  • Giảng viên:
  • Học phí:
Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 không chỉ là thách thức mà thực chất đang tạo nhiều cơ hội thu hẹp quảng cách và thời gian cũng như tạo hiệu quả nhân đôi, nhân ba cho nữ doanh nhân từ đó thổi bùng ngọn lửa khởi nghiệp. Nhiều dự án khởi nghiệp thất bại không phải vì ý tưởng không…