Phạm Toàn Thắng

Với những gì học hỏi được trong môi trường Vân Nguyên và dưới sự chèo lái của lớp trưởng Kim Tân cùng BCS lớp đã đưa con thuyền CEO PRO K27 đi đến sự gắn kết và thành công…Dẫu biết công việc của anh chị em rất bận. Nhưng chúng ta đã dành 1 chút bận đó cho nhau để làm tăng thêm sự gắn kết, để tạo nên một tập thể vững mạnh.


    Yêu cầu gửi lịch học