Mai Xuân Hồng

Công ty CP đầu tư và phát triển công nghiệp Hoàng Phát