CEO PRO (K43) – Lãnh đạo sự thay đổi thích ứng với thời cuộc

CEO PRO (K43) – Lãnh đạo sự thay đổi thích ứng với thời cuộc là khóa học dành cho các doanh nghiệp mong muốn làm mới mình để thích nghi trong thời kỳ khủng hoảng như hiện nay. Với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia, giảng viên có kiến thức và kinh […]

CEO PRO (K42) – Chiến lược tái cơ cấu của doanh nghiệp sau khủng hoảng

Là một nhà quản trị, bạn có đang gặp phải các vấn đề sau: Khó khăn trong việc xây dựng chiến lược trong bối cảnh môi trường luôn biến động? Nhân viên không chủ động trong công việc? Thiếu sự đồng bộ, nhất quán trong tổ chức? Không biết cách giải quyết tình trạng dư […]

CEO PRO (K40) – Chiến lược tái cơ cấu của doanh nghiệp sau khủng hoảng

Là một nhà quản trị, bạn có đang gặp phải các vấn đề sau: Khó khăn trong việc xây dựng chiến lược trong bối cảnh môi trường luôn biến động? Nhân viên không chủ động trong công việc? Thiếu sự đồng bộ, nhất quán trong tổ chức? Không biết cách giải quyết tình trạng dư […]

CEO PRO (K41) – Nữ giám đốc điều hành chuyên nghiệp

CEO PRO 4.0 – Nữ giám đốc điều hành chuyên nghiệp là khóa học do Trung tâm hỗ trợ DNNVV – Sở KH&ĐT Hà Nội phối hợp với Học viện doanh nhân Vân Nguyên Edubiz, Hiệp hội nữ doanh nhân thành phố Hà Nội cùng các chuyên gia, giảng viên có kiến thức và kinh […]

CEO PRO (K39) – Chiến lược tái cơ cấu của doanh nghiệp sau khủng hoảng

Là một nhà quản trị, bạn có đang gặp phải các vấn đề sau: Khó khăn trong việc xây dựng chiến lược trong bối cảnh môi trường luôn biến động? Nhân viên không chủ động trong công việc? Thiếu sự đồng bộ, nhất quán trong tổ chức? Không biết cách giải quyết tình trạng dư […]

[Bắc Ninh] Lãnh đạo trong kỷ nguyên số – CEO K36

Các nhà lãnh đạo hiệu quả tạo ảnh hưởng và thúc đẩy tinh thần làm việc cho đội ngũ của mình trong tổ chức, nhằm hướng toàn bộ nguồn lực của tổ chức tập trung vào mục tiêu chung. Để lãnh đạo hiệu quả, nhà lãnh đạo cần có các tố chất, kiến thức và […]

[Vĩnh Phúc] Lãnh đạo trong kỷ nguyên số – CEO K35

Các nhà lãnh đạo hiệu quả tạo ảnh hưởng và thúc đẩy tinh thần làm việc cho đội ngũ của mình trong tổ chức, nhằm hướng toàn bộ nguồn lực của tổ chức tập trung vào mục tiêu chung. Để lãnh đạo hiệu quả, nhà lãnh đạo cần có các tố chất, kiến thức và […]