Khóa học giám đốc điều hành – CEO chuyên nghiệp

Giám đốc điều hành là vị trí quản lý chung, vận hành cả hệ thống công ty nên không phải ai cũng có năng lực đảm đương bởi tính chất và tầm quan trọng của người điều hành: Họ thường xuyên phải ra các quyết định quan trọng, quyết định các chính sách của công ty, cũng phải thông hiểu về quản lý nhân sự, tài chính, marketing, sản xuất… để có thể là người “đầu tàu” đưa ra các chiến lược, kế hoạch phát triển công ty. Trong xu thế cách mạng công nghiệp hiện nay , cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng khốc liệt. Mỗi doanh nghiệp đều phải đặt ra một chiếc lược đúng đắn để tồn tại và phát triển. Giám đốc điều hành là vị trí mang tính “then chốt” để tạo nên sự chuyên nghiệp cho tất cả mọi công đoạn trong tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, bao…

CEO PRO 4.0 (K37) – Chiến lược tái cơ cấu của doanh nghiệp sau khủng hoảng

 • Khai giảng: 01/06/2020
 • Thời lượng: 20 buổi
 • Lịch học: Tối thứ Hai, thứ 4 và thứ 6
 • Giảng viên: TS. Đỗ Tiến Long, Ts Trần Quốc Việt, PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh, PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh, Chuyên gia Phan Sơn, TS. Phan Anh Lưu, ThS. Đoàn Hữu Cảnh, ThS. Nguyễn Quốc Cường, GVCC. Nguyễn Tuấn Anh, Chuyên gia Lê Hữu Nam,
 • Học phí: 3.000.000đ 10.000.000đ
Sau đại dịch COVID-19, thị trường trong và ngoài nước đầy biến động khiến cho các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Để vượt qua, doanh nghiệp phải có những nhà lãnh đạo xuất sắc, thật sự am hiểu các kiến thức chuyên sâu về quản lý điều hành doanh nghiệp. Được xây dựng từ các chuyên đề đào…

[Vĩnh Phúc] Lãnh đạo trong kỷ nguyên số – CEO K35

 • Khai giảng: 26/11/2019
 • Thời lượng: 03 tuần (06 ngày)
 • Lịch học: Thứ Ba, Thứ Năm
 • Giảng viên: TS. Đỗ Tiến Long, PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh, Chuyên gia Phan Sơn, ThS. Lưu Tiến Dũng, TS. Ngô Quý Nhâm, TS. Phan Anh Lưu,
 • Học phí:
Các nhà lãnh đạo hiệu quả tạo ảnh hưởng và thúc đẩy tinh thần làm việc cho đội ngũ của mình trong tổ chức, nhằm hướng toàn bộ nguồn lực của tổ chức tập trung vào mục tiêu chung. Để lãnh đạo hiệu quả, nhà lãnh đạo cần có các tố chất, kiến thức và kỹ năng để định hướng…

[Bắc Ninh] Lãnh đạo trong kỷ nguyên số – CEO K36

 • Khai giảng: 27/11/2019
 • Thời lượng: 03 tuần (06 ngày)
 • Lịch học: Thứ Tư , Thứ Sáu
 • Giảng viên: TS. Đỗ Tiến Long, TS. Phan Anh Lưu, Chuyên gia Phan Sơn,
 • Học phí:
Các nhà lãnh đạo hiệu quả tạo ảnh hưởng và thúc đẩy tinh thần làm việc cho đội ngũ của mình trong tổ chức, nhằm hướng toàn bộ nguồn lực của tổ chức tập trung vào mục tiêu chung. Để lãnh đạo hiệu quả, nhà lãnh đạo cần có các tố chất, kiến thức và kỹ năng để định hướng…

[FREE] CEO PRO K34 – Dành cho doanh nghiệp ngành thực phẩm

 • Khai giảng: 03/12/2019
 • Thời lượng: 11 buổi
 • Lịch học: Tối thứ Hai, thứ 4 và thứ 6
 • Giảng viên: TS. Đỗ Tiến Long, PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh, ThS. Nguyễn Quốc Cường, Chuyên gia Phan Sơn, GVCC. Nguyễn Tuấn Anh, Ths. Nguyễn Toàn Thắng,
 • Học phí:
Ngành công nghiệp thực phẩm của Việt Nam trong những năm qua đã có sự phát triển mạnh mẽ, qua đó tạo ra những cơ hội lớn nhưng cũng đi kèm với nó là những thách thức cũng không nhỏ. Hầu hết các doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam vẫn đang yếu về năng lực quản lý, lạc hậu trong công…

CEO PRO 4.0 – K33

 • Khai giảng: 30/10/2019
 • Thời lượng: 24 buổi
 • Lịch học: Tối thứ Hai, thứ 4 và thứ 6
 • Giảng viên: TS. Đỗ Tiến Long, Ts Trần Quốc Việt, ThS. Đoàn Hữu Cảnh, PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh, ThS. Nguyễn Quốc Cường, TS. Phan Anh Lưu, Chuyên gia Phan Sơn, ThS. Lưu Tiến Dũng, PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh, GVCC. Nguyễn Tuấn Anh, Chuyên gia Trần Thị Minh Hải,
 • Học phí: 3.800.000đ 15.000.000đ
Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và môi trường kinh doanh đầy biến động khiến cho các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Để vượt qua, doanh nghiệp phải có những nhà lãnh đạo xuất sắc, thật sự am hiểu các kiến thức chuyên sâu về quản lý điều hành doanh nghiệp. Xuất phát từ yêu cầu thực…

CEO PRO 4.0 – K32

 • Khai giảng: 26/08/2019
 • Thời lượng: 24 buổi
 • Lịch học: Tối thứ Hai, thứ 4 và thứ 6
 • Giảng viên: TS. Đỗ Tiến Long, Ts Trần Quốc Việt, ThS. Đoàn Hữu Cảnh, PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh, ThS. Nguyễn Quốc Cường, TS. Phan Anh Lưu, Chuyên gia Phan Sơn, ThS. Lưu Tiến Dũng, PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh, GVCC. Nguyễn Tuấn Anh, ThS Vũ Phi Hoài,
 • Học phí: 3.500.000đ 15.000.000đ
Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và môi trường kinh doanh đầy biến động khiến cho các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Để vượt qua, doanh nghiệp phải có những nhà lãnh đạo xuất sắc, thật sự am hiểu các kiến thức chuyên sâu về quản lý điều hành doanh nghiệp. Xuất phát từ yêu cầu thực…

CEO PRO 4.0 – K31

 • Khai giảng: 19/07/2019
 • Thời lượng: 25 buổi
 • Lịch học: Tối thứ Hai, thứ 4 và thứ 6
 • Giảng viên: TS. Đỗ Tiến Long, Ts Trần Quốc Việt, ThS. Đoàn Hữu Cảnh, TS. Phan Anh Lưu, ThS. Nguyễn Quốc Cường, ThS. Lưu Tiến Dũng, ThS Vũ Phi Hoài, PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh, TS. Ngô Quý Nhâm, TS. Phạm Hồng Quất,
 • Học phí: 3.500.000đ 15.000.000đ
Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và môi trường kinh doanh đầy biến động khiến cho các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Để vượt qua, doanh nghiệp phải có những nhà lãnh đạo xuất sắc, thật sự am hiểu các kiến thức chuyên sâu về quản lý điều hành doanh nghiệp. Xuất phát từ yêu cầu thực…

CEO PRO 4.0 – K28

 • Khai giảng: 24/05/2019
 • Thời lượng: 24 buổi
 • Lịch học: Tối thứ Hai, thứ 4 và thứ 6
 • Giảng viên: TS. Đỗ Tiến Long, Ts Trần Quốc Việt, CEO Phạm Đình Đoàn, TS. Phan Anh Lưu, PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh, ThS. Vũ Viết Lượng, ThS. Đoàn Hữu Cảnh, TS. Phạm Hồng Quất, GVCC. Nguyễn Tuấn Anh, ThS. Nguyễn Quốc Cường,
 • Học phí: 3.500.000đ 15.000.000đ
Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và môi trường kinh doanh đầy biến động khiến cho các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Để vượt qua, doanh nghiệp phải có những nhà lãnh đạo xuất sắc, thật sự am hiểu các kiến thức chuyên sâu về quản lý điều hành doanh nghiệp. Xuất phát từ yêu cầu thực…

CEO PRO 4.0 – K27

 • Khai giảng: 25/03/2019
 • Thời lượng: 24 buổi
 • Lịch học: Tối thứ Hai, thứ 4 và thứ 6
 • Giảng viên: TS. Đỗ Tiến Long, Ts Trần Quốc Việt, ThS. Vũ Viết Lượng, PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh, TS. Hoàng Trung Dũng, Ths. Nguyễn Văn Thức, TS. Phan Anh Lưu, GVCC. Nguyễn Tuấn Anh, ThS. Nguyễn Quốc Cường, Chuyên gia Trần Thị Minh Hải, ThS. Đoàn Hữu Cảnh, PGS.TS. Ngô Kim Thanh,
 • Học phí: 3.500.000đ 15.000.000đ
Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và môi trường kinh doanh đầy biến động khiến cho các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Để vượt qua, doanh nghiệp phải có những nhà lãnh đạo xuất sắc, thật sự am hiểu các kiến thức chuyên sâu về quản lý điều hành doanh nghiệp. Xuất phát từ yêu cầu thực…