Phân tích và lập kế hoạch tài chính ứng dụng thực tế cho doanh nghiệp

Kế hoạch tài chính là công cụ kiến tạo tương lai cho nền tài chính doanh nghiệp phát triển bền vững. Cùng với các báo cáo tài chính và hệ thống các chỉ số tài chính phân tích đánh giá hoạt động, kế hoạch tài chính là công cụ mạnh để quản lý, kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính doanh nghiệp.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đề xuất của nhiều học viên các khóa học muốn học chương trình tài chính nâng cao, Vân Nguyên EDUBIZ đã nghiên cứu và kết hợp với giảng viên thiết kế chương trình “Phân tích và lập kế hoạch tài chính ứng dụng thực tế cho doanh nghiệp” nhằm cung cấp cho nhà quản lý hệ thống các công cụ phân tích, quản lý và kiểm soát và kiến tạo nền tài chính doanh nghiệp.

Đối tượng tham dự

 • Giám đốc điều hành (CEO): Những CEO đang thực thụ điều hành doanh nghiệp thực thụ, muốn biết phân tích, đánh giá được hiệu quả hoạt động tài chính để đưa ra các quyết định điều hành hoạt động kinh doanh tại đơn vị. Đồng thời, các CEO hiểu được tầm quan trọng của các công cụ quản trị tài chính doanh nghiệp để chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện kế hoạch tài chính cho đơn vị mình.
 • Giám đốc tài chính, kế toán trưởng hoặc tương đương, đang có nhu cầu:
  • Xây dựng hệ thống các chỉ số tài chính và các biểu mẫu được sử dụng trong phân tích đánh giá và kiểm soát hoạt động tài chính tại đơn vị
  • Lập được kế hoạch tài chính trong ngắn và dài hạn phục vụ cho điều hành kiểm soát và ra quyết định của lãnh đạo doanh nghiệp.

Lợi ích khi tham gia khóa học

 • Hoàn thiện các báo cáo tài chính theo yêu cầu báo cáo.
 • Hiểu được vai trò của mỗi báo cáo tài chính trong việc cung cấp thông tin ra quyết định quản trị tài chính doanh nghiệp.
 • Hiểu được chức năng và sự cần thiết của mỗi kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp
 • Xây dựng được hệ thống các chỉ số tài chính sử dụng tại đơn vị.
 • Nắm vững các kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp.
 • Biết phân tích, đánh giá tình hình tài chính, kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng tài sản và hiệu quả hoạt động tài chính doanh nghiệp để ra các quyết định tài chính liên quan.
 • Hiểu được quy trình, yêu cầu và ý nghĩa của việc lập kế hoạch tài chính.
 • Hiểu được vai trò của kế hoạch tài chính trong quản lý tài chính doanh nghiệp.
 • Lập được kế hoạch kinh doanh cho đơn vị.
 • Biết phân tích các nhân tố tác động tới kế hoạch tiêu thụ sản phẩm để lập được kế hoạch tiêu thụ và xác định doanh thu chính xác hơn cho kỳ kế hoạch.
 • Xây dựng được ngân sách chi phí cho hoạt động sản xuất; ngân sách chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, từ đó xác định được kết quả kinh doanh dự toán.
 • Biết lập kế hoạch ngân quỹ tiền mặt.
 • Biết phân tích và kiểm soát dòng tiền để có kế hoạch sử dụng cũng như tìm nguồn tài trợ hiệu quả và kịp thời cho hoạt động kinh doanh.
 • Xây dựng được các báo cáo tài chính dự toán.
 • Phân tích các chỉ số tài chính kế hoạch để điều chỉnh kế hoạch đáp ứng mục tiêu hoạt động tài chính trong kỳ.

Đội ngũ giảng viên

Chương trình học

Giới thiệu các công cụ quản trị tài chính doanh nghiệp

 • Các báo cáo tài chính
 • Hệ thống các chỉ tiêu và tỷ số tài chính
 • Kế hoạch kinh doanh
 • Kế hoạch ngân sách tiền mặt
 • Báo cáo tài chính dự toán

Kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp

 • Phân tích hình hình tài chính doanh nghiệp
 • Phân tích hoạt động kinh doanh
 • Phân tích khả năng thanh toán
 • Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản
 • Phân tích khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động tài chính
 • Ứng dụng và hỗ trợ: Xây dựng, hoàn thiện KPIs về tài chính doanh nghiệp.

Lập kế hoạch tài chính

Mục tiêu và Quy trình lập kế hoạch tài chính

 • Mục tiêu lập kế hoạch tài chính
 • Quy trình lập kế hoạch tài chính
 • Yêu cầu lập kế hoạch tài chính

Lập kế hoạch kinh doanh

 • Kế hoạch tiêu thụ và ngân sách doanh thu
 • Kế hoạch sản xuất và ngân sách chi phí sản xuất
 • Dự toán ngân sách chi phí bán hàng
 • Dự toán ngân sách chi phí quản lý doanh nghiệp.
 • Xây dựng báo cáo kết quả kinh doanh dự toán

Lập kế hoạch ngân sách tiền mặt

 • Các yêu cầu liên quan
 • Dự toán ngân sách thu tiền
 • Dự toán ngân sách chi tiền
 • Cân đối ngân sách tiền mặt
 • Kế hoạch nguồn tài trợ

Lập các Báo cáo tài chính dự toán

 • Bảng cân đối kế toán dự toán
 • Báo cáo kết quả kinh doanh dự toán
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự toán
 • Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính tại đơn vị.

Phí tham dự: (đã được hỗ trợ từ ngân sách và các nguồn đầu tư hỗ trợ phát triển DNNVV): 2.500.000đ/ Học viên/ Khóa học

Lưu ý: Khóa học này không áp dụng bất kỳ thẻ, phiếu hay hình thức ưu đãi nào khác

HÌNH THỨC THANH TOÁN: 

Học viên đã đăng ký, vui lòng chuyển khoản học phí vào 01 trong 03 tài khoản sau:

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN DOANH NHÂN VÂN NGUYÊN EDUBIZ

Số TK: 12368688301

Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong – CN Hoàn Kiếm – Phòng giao dịch Nam Hà Nội

Đào Thị Sinh

Số TK: 0011004301358

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Hội sở

Đào Thị Sinh

Số TK: 19032588582019

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) – CN Hà Nội

Nội dung chuyển khoản:

o   Họ và tên, Số điện thoại, TAICHINHUNGDUNG, số lượng học viên

o   Ví dụ: Nguyen Viet Anh, TAICHINHUNGDUNG, 097 119 5225 , 02

Liên hệ đăng ký


Tổng đài tư vấn

Mọi thông tin chi tiết vui lòng kết nối với chúng tôi

0243 82 37 888