Những điều cần biết về giao dịch liên kết

Theo quy định, nếu người nộp thuế không kê khai Giao dịch liên kết hoặc không xuất trình Hồ sơ xác định giá, có thể bị phạt 10-20% số tiền thuế bị truy thu tùy thuộc vào kỳ tính thuế, cùng tiền lãi chậm nộp (0,05% – 0,07%/ngày đối với số tiền thuế bị truy […]

Phương thức đánh thuế là gì?

Phương thức đánh thuế là cách thức mà nhà nước sử dụng để thu thuế từ người dân hoặc các tổ chức. Các phương thức đánh thuế có thể được chia thành hai loại chính là thuế trực tiếp và thuế gián tiếp. Thuế trực tiếp Thuế trực tiếp là thuế mà nhà nước thu […]

Sổ sách kế toán: Khái niệm, vai trò và cách lập

Sổ sách kế toán là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp quản lý tài chính và kinh doanh của mình. Nó cho phép doanh nghiệp biết được số tiền thu, chi, công nợ, phải thu, phải trả, lợi nhuận, lỗ, tài sản và nợ của doanh nghiệp. Thông qua việc ghi chép các […]

Hóa đơn thuế và những điều cần biết

Hóa đơn thuế là một tài liệu chứng từ doanh nghiệp phát hành cho khách hàng để thể hiện số tiền đã mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ, đồng thời tính toán và thuế giá trị gia tăng (VAT) đã nộp cho Nhà nước. Hóa đơn thuế là một phần quan trọng của quá […]

Hoàn thuế và những điều cần biết

Hoàn thuế là việc người nộp thuế được Nhà nước trả lại khoản thuế đã nộp thừa. Để được hoàn thuế, người nộp thuế cần thuộc diện được hoàn và phải làm đề nghị hoàn thuế. Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 33, […]

Thuế xuất nhập khẩu: Khái niệm và vai trò

Trong hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa, các doanh nghiệp và cá nhân tham gia phải đóng góp một phần thuế, đó chính là thuế xuất nhập khẩu. Vậy thuế XNK để làm gì? Quy định như thế nào? Vai trò của nó trong hoạt động kinh doanh ra sao? Chúng ta hãy […]

Thuế bảo vệ môi trường: Những điều cần biết

Tại Khoản 1, Điều 2 Luật Thuế bảo vệ môi trường 2010 đã quy định: Thuế bảo vệ môi trường (BVMT) là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Thuế BVMT là một khoản thu bắt buộc. Việc áp dụng thuế BVMT […]

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) là loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa đặc biệt do các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoặc nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam. Thuế này do các cơ sở trực tiếp sản xuất ra hàng hóa đó nộp nhưng người tiêu dùng là […]

Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng (Value-Added Tax) viết tắt là VAT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng (Theo Điều 2 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008). Đối tượng phải đóng thuế giá trị gia […]