Chức vụ:
Giảng viên

Vân Nguyên Edu

Giảng viên

Giới thiệu giảng viên

Chức vụ:
Giảng viên

36 năm kinh nghiệm trong ngành thuế trong đó 13 năm là phó Tổng Cục Trưởng –Tổng Cục Thuế

Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam

Các khóa học liên quan

Các khóa học đã và đang được giảng dạy bởi GVCC NGUYỄN THỊ CÚC

Bạn muốn cập nhật thông tin từ Vân Nguyên