PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh

PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh là giảng viên về “Quản trị thương hiệu, Marketing” của Học viện doanh nhân Vân Nguyên Edubiz.

Ông cũng là người tư vấn cho nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa về chiến lược và thực thi các chương trình thương hiệu. Có thể kể đến như Công ty Mỹ nghệ Nam Hà, Halong Simexco, V-mark, Làng nghề Vân Hà, Gốm Chu Đậu….

PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh
PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh

Các công trình đã công bố của PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh

PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh là chủ trì (đã nghiệm thu) ba đề tài cấp trường, sáu đề tài cấp Bộ về thương hiệu và chống hàng giả, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Một dự án cấp Nhà nước về phát triển thương hiệu và tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp (thuộc Chương trình 68 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Ông đã viết 53 bài báo khoa học đăng tải trên nhiều tạp chí và kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế như: Chuyên san khoa học Đại học Thương mại, Tạp chí Thương mại, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Tạp chí Khoa học Thương mại, Tạp chí Cộng sản, … các Kỷ yếu các hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế.

Năm 2004, ông xuất bản cuốn sách với tựa đề: Thương hiệu với nhà quản lý. Cuốn sách này được tái bản có bổ sung năm 2005, tái bản có sửa chữa, bổ sung năm 2009. Đây cũng chính là cuốn sách đã đạt Giải Đồng Sách Hay năm 2005.

PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh hiện là trưởng Bộ môn Quản trị Thương hiệu của Trường Đại học Thương Mại.