GVCC Nguyễn Thị Cúc

Bà Nguyễn Thị Cúc là giảng viên – chuyên gia cao cấp với 36 năm kinh nghiệm trong ngành thuế . Bà có 13 năm là phó Tổng Cục Trưởng – Tổng Cục Thuế. Hiện bà giữ chức chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam

Đánh giá


    Yêu cầu gửi lịch học