GVCC Nguyễn Thị Cúc

Bà Nguyễn Thị Cúc sinh năm 1951. Bà có trình độ đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán và bằng cấp Quản lý Nhà nước cao cấp, bà thông thạo 03 thứ tiếng : Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Nga.

Bà Nguyễn Thị Cúc được biết đến là giảng viên – chuyên gia cao cấp với 36 năm kinh nghiệm trong ngành thuế với 13 năm là phó Tổng Cục Trưởng – Tổng Cục Thuế.

Hiện, bà đang giữ chức chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam.

Quá trình công tác

  • 2009 – nay : Chủ tịch, Hội tư vấn thuế. Thành viên tổ cố vấn Bộ trưởng Bộ tài chính.
  • 2008 : Trợ giúp trong việc hoàn thiện thuế thu nhập cá nhân cũng như chính sách thuế, Bộ Tài chính và Tổng cục thuế.
  • 1995 – 2007 : Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục thuế.
  • 1985 – 1994 : Trưởng phòng, Phòng quản lý Thuế Tổng cục thuế Bộ tài chính.
  • 1982 – 1985 : Phó phòng, Phòng quản lý Thuế Cục Thu QD Bộ tài chính.
  • 1974 – 1982 : Cán bộ, Cục thu quốc doanh Bộ tài chính.

Học vấn

  • 2001 : Bằng Lý luận chính trị cao cấp, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
  • 1999 : Bằng Quản lý hành chính Nhà nước cao cấp, Học viện hành chính Quốc gia.
  • 1973 : Cử nhân Tài chính kế toán, Đại học tài chính kế toán.

Các phát biểu của bà Nguyễn Thị Cúc