Giảng viên

Ts Phan Anh Lưu Là một trong những giảng viên đầu tiên được tổ chức Business Edge do Ngân hàng thế giới tài trợ đào tạo để trở thành giảng viên...
Giám đốc Học viện tư pháp Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam
Ts Trần Quốc Việt Phó TGĐ Tập đoàn Kinh Đô TGĐ Kinh đô Miền Bắc