Giảng viên

36 năm kinh nghiệm trong ngành thuế trong đó 13 năm là phó Tổng Cục Trưởng –Tổng Cục Thuế   Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam
============================================================ Thông tin giảng viên: - Trưởng Văn phòng đại diện Tập đoàn Bachy Soletanche (Pháp...
- Chuyên gia đào tạo & tư vấn về tài chính cho DN - GV cao cấp, Trưởng khoa Tài chính Doanh nghiệp Học Viện Tài Chính