PGS.TS Nguyễn Văn Định

Giới thiệu giảng viên

PGS.TS Nguyễn Văn Định có 25 năm kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn về lĩnh vực tài chính, thị trường chứng khoán. Ông đã hướng dẫn hàng chục học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh và Ngân hàng – Tài chính tại trường Đại học kinh tế quốc dân và Đại học Quốc gia Hà Nội.

  • Thỉnh giảng tại Đại học Bemidji, Bang Minnesota, Hoa Kỳ – 1997
  • Thỉnh giảng và nghiên cứu (Fulbrighter) tại Đại học Texas – Austin, Bang Texas, Hoa Kỳ năm 2004
  • Thỉnh giảng tại Trường Đại học quốc gia Hà Nội (Khoa Quản trị kinh doanh – HSB, Trung tâm phát triển hệ thống – CSD, Trung tâm Phát triển Công nghệ Giáo dục – ETC), Học viện Tài chính…
  • Từ năm 2010 – nay: Đã trực tiếp tham gia giảng dạy cho các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội với các chuyên đề về: Quản trị tài chính, tài chính dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư ….

Các khóa học có sự tham gia giảng dạy bởi PGS.TS Nguyễn Văn Định