TS. Đỗ Thị Yến

TS. Đỗ Thị Yến có hơn 20 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực cho các tập đoàn đa quốc gia ở các vị trí Quản lý cao cấp như Giám đốc Nhân sự LG Electronics, Giám đốc tuyển dụng và phát triển nhân tài Nortel Networks (Tập đoàn viễn thông của Canada), Phó Tổng Giám Đốc Techcombank AMC, Giám đốc điều hành GPO.

Bà là giảng viên chuyên về kỹ năng mềm, kỹ năng quản trị chiến lược doanh nghiệp và các nghiệp vụ quản trị nhân sự.

Quá trình công tác

 • Từ 01/2015 – nay: Giám đốc điều hành GPO
 • Từ 01/2010 – 12/2015: Phó Tổng Giám Đốc Techcombank AMC và các công ty con.
 • Từ 05/2006 – 12/2009: Giám đốc Nhân Sự/Giám đốc tuyển dụng vùng ASEAN-Nhật Bản Nortel Networks
 • Từ 09/2003 – 04/2006: Giám đốc Nhân sự LG
 • Từ 04/1999 – 08/2003: Trợ lý Giám đốc nhân sự – Marley Shipping Company (Làm việc tại Hongkong và Singapore)

Học vấn

 • 2017: Nghiên cứu sinh Tiến Sỹ Quản trị kinh doanh – CFVG (Pháp) – NEU
 • 2010: Thạc sỹ quản trị kinh doanh – Đại học Tổng Hợp Hawaii
 • 1999: Cử nhân ĐH Quốc Gia – Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, Ngành Báo chí/Đông Phương học, chuyên sâu Kinh Tế Nhật Bản – Tốt nghiệp loại giỏi.
 • 1998: Cử nhân Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội – Chuyên Ngành Tiếng Anh

Kinh nghiệm

 • Tư vấn chiến lược hệ thống doanh nghiệp, hệ thống quản trị nhân sự và quản trị cấp cao cho các vấn đề của tổ chức.
 • Tuyển dụng, bổ nhiệm và phát triển nhân viên đặc biệt là ở những vị trí cấp cao, tái cấu trúc hệ thống.
 • Xây dựng, triển khai, kiểm soát và cập nhật hệ thống lương thưởng, chế độ đãi ngộ cho tổ chức theo các quy định hiện hành.
 • Tư vấn giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động, nghỉ việc, chấm dứt, sa thải, khiếu nại nhân viên, khen thưởng, kỷ luật, công đoàn, v.v
 • Tư vấn các vấn đề về thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN trong doanh nghiệp
 • Xây dựng chính sách, triển khai và cập nhật hệ thống theo dõi đánh giá hiệu quả nhân viên, chế độ đãi ngộ, thang bảng lương, v.v

Các dự án TS Đỗ Thị Yến đã tham gia

 • Tư vấn xây dựng chiến lược cho TPA
 • Tư vấn rà soát hệ thống quản trị nguồn nhân lực cho VNPT
 • Tư vấn xây dựng hệ thống đào tạo cho ADT
 • Tư vấn tái cấu trúc, kiện toàn hệ thống quản trị nhân sự cho Valentino
 • Dự án xây dựng hệ thống, quy trình đánh giá cho tập đoàn LG Electronics Việt Nam
 • Dự án đào tạo lộ trình phát triển Global Top 3 cho tập đoàn LG Electronics Việt Nam
 • Dự án phát triển phầm mềm Quản trị nhân sự cho tập đoàn LG Electronics Việt Nam
 • Dự án cải tiến và đổi mới cho tập đoàn LG Electronics Việt Nam
 • Dự án xây dựng chương trình CSR cho tập đoàn LG Electronics Việt Nam
 • Dự án phát triển hệ phần mềm tuyển dụng online tại khu vực châu Á Thái Bình Dương cho Nortel Networks
 • Dự án tái cấu trúc Techcombank AMC, tham gia với tư vấn quốc tế của Mckenzi
 • Đào tạo các kỹ năng mềm và nghiệp vụ cho đội ngũ TCB (tham gia đội ngũ giảng viên nội bộ của ngân hàng)
 • Dự án tái cơ cấu và phát triển năng lực công ty ELCOM
 • Dự án tư vấn xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức công việc và quy trình làm việc cho Tập Đoàn Nam Cường
 • Dự án quảng bá luật lao động 2012 cho cộng đồng doanh nghiệp của VCCI
 • Dự án khảo sát ý kiến doanh nghiệp Việt Nam về phiếu tự điều tra theo QĐ02/2006/BLĐTBH của VCCI và Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội